Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Doelgroep

De verbruikersateliers worden georganiseerd op vraag en in samenwerking met de verenigingen, de werkgevers, de scholen, enz. Elk workshop is aangepast aan de specifieke kenmerken van de aanvrager en het betrokken publiek. We richten ons tot risicogroepen: jongeren, lage inkomensgroepen, mensen die een opleiding van een socio-professionele inschakelingsmodule volgen, mensen in opvanghuizen, de OCMW’s, de PWA’s, eerste arbeidscontracten, enz…

Wij bieden voorrang aan :

  • mensen met een laag inkomen ;
  • kwetsbare mensen. Onder « kwetsbare mensen [1] [2] » verstaan we mensen die behoren tot een groep die kwetsbaar geworden is in zijn deelname aan de kennismaatschappij: zij die vroegtijdig de school verlaten hebben, migranten, mensen die minder goed kunnen lezen, schrijven of omgaan met computers, mensen wiens sociale rechten werden ontnomen, mensen die geen toegang hebben tot het onderwijssysteem, enz... ;
  • de kinderen (lager en middelbaar) met in het bijzonder de minst bevoorrechte kinderen. Hun ouders worden er nauw bij betrokken en via een geïntegreerde aanpak met de hoofdpersonen leidt dit tot coherente acties.

[1Algemeen Verslag over de Armoede, Koning Boudewijnstichting 1995, 432 p

[2Les compétences clefs de l’éducation et la formation des groupes de personnes fragilisées, avis n° 96, Conseil de l’Education et de la Formation van 24 november 1996

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief