Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

De nieuwe oplossingen en initiatieven om de overmatige schuldenlast bij particulieren een halt toe te roepen.

vereenkomstig het akkoord van de federale regering van 30 september 2020 is een grote hervorming van de minnelijke en gerechtelijke incassoprocedures aan de gang, en wij zien veel projecten en initiatieven die een grote invloed zullen hebben op het landschap van de minnelijke en gerechtelijke schuldbemiddeling.

Hier zijn enkele van de meest concrete:

  • Schuldcoaching : gesteund door de Vlaamse Balie (Advocaat.be).
  • Het CPC-platform voor communicatie tussen gerechtsdeurwaarders en OCMW’s: gesteund door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.
  • Vrijwillige schuldcentralisatie en betalingsbegeleiding: voorgesteld door sommige vrederechters, Vlaamse sociale verenigingen zoals Beweging.net en het gerechtsdeurwaarderskantoor MyTrustO.
  • De ontwikkeling van een ethisch incassolabel: ontwikkeld door de vereniging van incassobureaus SOCREM.

Hoewel sommige van de ontwikkelde ideeën interessant zijn, zouden verschillende elementen van deze voorstellen de rechten en de verdediging van schuldenaars ernstig kunnen ondermijnen. In deze rubriek worden de verschillende analyses samengebracht die wij hebben uitgevoerd of die wij ondersteunen, zodat u zich een kritisch oordeel over deze kwestie kunt vormen.
Hier zijn enkele van de meest concrete:

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief