Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De verbruikersateliers

In het kader van de preventie van schuldoverlast, organiseert en animeert het Steunpunt workshops voor verschillende groepen: leerlingen, personeelsleden of mensen die bij de partnerinstellingen over de vloer komen. De thema’s die worden aangereikt, hebben betrekking op de consumptie, het budgetbeheer, het krediet, de persoonlijke/sociale waarden, de energiebesparingen,...

Er worden uitwisselingsmomenten en debatten georganiseerd over consumptie, inkomens - en uitgavensbeheer van een gezin. In groep en op een ludieke manier bespreken de deelnemers via groepsspelletjes en rollenspelen alle kwesties die te maken hebben met het dagelijks beheer van hun budget, de consumptie en de schulden. De ervaring leert ons dat deze thema’s snel overgaan op andere bezorgdheden over de gezondheid, de maatschappelijke hulp, het raderwerk van de administratie, de werking van de sociale zekerheid, enz...

Hiervoor worden instrumenten voor de persoonlijke analyse en planning gebruikt waardoor de besluitname gemakkelijker wordt. Deze instrumenten worden eerst in groep aangeboden en na evaluatie en goedkeuring aangeboden voor persoonlijk gebruik (budgetroosters, vragenlijsten over het energieverbruik, over de dagelijkse handelingen,...).

Nuttige informatie (websites, adressen van OCMW’s, diensten schuldbemiddeling, consumentenverenigingen,...) wordt verspreid om ieders capaciteit om een bewuste en kritische consument te worden, te verzekeren.

De deelnemers worden begeleid door één of meerdere animators en kiezen zelf of op basis van de voorstellen van de animators, de thema’s die ze zullen behandelen tijdens de sessies.

Via de discussies over de bezorgheden en de ervaringen van de deelnemers kunnen ze de problemen aanhalen die ze tegenkomen in het beheer van hun dagelijks leven. Ze kunnen oefenen via praktische oefeningen en rollenspelen. Ze kunnen experimenteren met de antwoorden en de oplossingen van andere deelnemers. Allerlei thema’s kunnen behandeld worden zoals: een overschrijving of een domiciliëring invullen, een budget opstellen, facturen lezen, nadenken over voeding, informatie inwinnen over iemands rechten en plichten, de belastingen, het ziekenfonds, de gezondheidszorg, het recht op wonen, zich vragen stellen over reclame, slimme aankopen, kredieten, tips,...

Vanuit de ervaring van de deelnemers en de hulp van de opgeleide animators, wordt kennis uitgewisseld en worden methodes en technieken aangeleerd.

Zo kan er ook nagedacht worden over de persoonlijke waarden die invloed hebben op wat we kopen en kunnen de deelnemers bewuste consumenten worden.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief