Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Oproep tot kandidaatstelling voor de functie Schuldbemiddelaar (m/v/x) OCMW Sint Jans Molenbeek

Oproep tot kandidaatstelling voor de functie Schuldbemiddelaar (m/v/x) - Niv B - 1 VC van 100% en 1 VC van 80% - dienst Schuldbemiddeling

Missie:
De dienst Schuldbemiddeling probeert om mensen met schulden uit hun vicieuze cirkel te halen, maakt hen bewust van de oorzaken en gevolgen van een schuldenlast en brengt oplossingen aan om deze te vermijden. De dienst vindt of identificeert de oorzaken van de schulden en werkt eraan met de bedoeling een duurzame oplossing te vinden. De dienst heeft eveneens een missie in het kader van de Ordonnantie van 14/12/2006 betreffende de gas- en elektriciteitsdistributie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk personen opvolgen die moeilijkheden hebben om hun energiefactuur te betalen Belangrijkste taken:

• Uitvoeren van een sociaal-economisch onderzoek van de aanvragen overeenkomstig de verschillende wetgevingen inzake schuldbemiddeling;
• De betrokken personen een kwalitatieve opvolging van de bemiddeling garanderen;
• Nazien dat alle administratieve handelingen die nodig zijn voor de samenstelling van een volledig dossier worden verricht;
• Nazien dat de statistische gegevens van de dienst worden bijgewerkt;
• Doorgeven van informatie die tijdens opleidingen en interne en externe vergaderingen worden bijgehouden aan de betrokken diensten;
• Actief deelnemen aan bijscholingen op het gebied van schuldbeheer om de kennis op pijl te houden.

Profiel van de functie:
• Sociaal bewust zijn, een goede actieve luisteraar en empathie voor de functie;
• Georganiseerd, methodisch en rigoureus zijn;
• Georganiseerd zijn en op coherente wijze de prioriteiten en stappen bepalen die nodig zijn om uw doelstellingen en/of activiteiten te verwezenlijken, met inachtneming van de termijnen;
• In staat zijn informatie te synthetiseren om een gemeenschappelijke basis te vinden tussen partijen;
• Een goede kennis hebben van de wetgeving op het gebied van schuldbemiddeling en de deontologie op dit gebied toepassen.
• Goede beheersing van informaticamiddelen (Word, Excel, Outlook).
• Goede redactionele capaciteiten

Voorwaarden voor deelname:
• Beschikken over een Belgisch diploma (diplôme belge graduat/ bachelier):
maatschappelijk werker, psychologisch assistent, opvoeder (klasse I), rechten, politieke en sociale wetenschappen, verpleegkundige gespecialiseerd in de gemeenschapszorg of in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest dat het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat vereist is op het moment van aanwerving.

Troeven:
• Een eerste ervaring hebben als maatschappelijk werker of binnen een schuldbemiddelingsdienst;
• De basisopleiding schuldbemiddeling gevolgd hebben bij een erkende organisatie;
• Een goede kennis hebben van het Frans en het Nederlands, in het bezit zijn van de door Selor uitgegeven taalcertificaten (schriftelijk en mondeling) of bereid zijn deze te behalen.

Een voltijds vervanginscontract (38 uur/week) met :
• Loonschaal in overeenstemming met de opgewaardeerd schalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Niveau X ;
• Een erkenning van de professionele beroepservaring (al de gelijkaardige functies in de publieke sector en maximimum 6 jaar in de privésector) ;
• Een aantrekkelijk verlofkapitaal ;
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid tot telewerken (1 tot eventueel 2 dagen per week na 6 maanden anciënniteit en afhankelijk van de functie en autonomie) ;
• Terugbetaling van het woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer en/of een fiets- of voetgangerspremie (vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer) ;
• Een eindejaarsuitkering ;
• Toekenning van maaltijdcheques ;
• Aanvullende pensioenverzekering (groepsverzekering / 2de pijler) ;
• Doorlopende professionele opleidingen ;
• Toekenning van een tweetaligheidspremie, op vertoon van de vereiste Selor-taalcertificaten (schriftelijk en mondeling);
• Mogelijkheid om aan te sluiten aan een hospitalisatieverzekering tegen een voordelig tarief.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief