Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Actualiteiten van het Steunpunt

Maatschappelijk werker energie - schuldbemiddelaar OCMW SINT-GILLIS in SINT-GILLIS

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST Het doel van de sector schuldenlast is het voorkomen van overmatige schuldenlast en een duurzame oplossing te bieden, binnen het respect voor ‘de menselijke waardigheid”. Dit doel uit zich in 3 bijkomende interventiepijlers : De dienst minnelijke schikking ; De dienst energie ; De individuele en collectieve preventie-acties.
OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE Sociale, budgettaire en administratieve ondersteuning voor gebruikers die om de (...)


Open brief ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede : Samenvatting van onze vaststellingen en aanbevelingen

Hier is een open brief aan de leden van de Kamer van de Volksvertegenwoordigers ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober 2023.
Beste lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede, en ondanks de actualiteit, willen wij uw aandacht vestigen op de problematiek van overmatige schulden. Verschillende onderzoeken hebben reeds aangetoond dat het opbouwen van schulden onlosmakelijk verbonden is aan armoede, (...)


De krant van september 2023

Hallo allemaal,
Een nieuw academisch jaar is begonnen, en dit nieuwe nummer van de Krant van de schuldbemiddelaar zal jullie zeker interesseren.
In dit nummer :


Vacature - Schuldbemiddelaar (m/v/x) - Niveau B – voltijds

OCMW VAN SINT-JANS-MOLENBEEK (Dienst schuldbemiddeling) rekruten: Schuldbemiddelaar (m/v/x) - Niveau B – voltijds - 1 vervangingscontract - dienst schuldbemiddeling
De dienst Schuldbemiddeling probeert om mensen met schulden uit hun vicieuze cirkel te halen, maakt hen bewust van de oorzaken en gevolgen van een schuldenlast en brengt oplossingen aan om deze te vermijden. De dienst vindt of identificeert de oorzaken van de schulden en werkt eraan met de bedoeling een duurzame oplossing te (...)


Oproep tot kandidaatstelling voor de functie Schuldbemiddelaar (m/v/x) OCMW Sint Jans Molenbeek

Oproep tot kandidaatstelling voor de functie Schuldbemiddelaar (m/v/x) - Niv B - 1 VC van 100% en 1 VC van 80% - dienst Schuldbemiddeling
Missie: De dienst Schuldbemiddeling probeert om mensen met schulden uit hun vicieuze cirkel te halen, maakt hen bewust van de oorzaken en gevolgen van een schuldenlast en brengt oplossingen aan om deze te vermijden. De dienst vindt of identificeert de oorzaken van de schulden en werkt eraan met de bedoeling een duurzame oplossing te vinden. De dienst (...)


De Krant van april 2023

De lente is er, samen met een nieuwe krant van het Steunpunt.
In dit nummer vind je volgende punten:


Uitnodiging op onze RONDE TAFEL van 1ste juni 2023 om GOEDE PRAKTIJKEN om een afbetalingsplan te onderhandelen.

Beste schuldbemiddelaar(-ster),
Graag nodigen wij u uit op ons volgende Ronde Tafel die ons in staat zal stellen uit te wisselen over GOEDE PRAKTIJKEN om een afbetalingsplan te onderhandelen.
Elke schuldeiser heeft zijn eigen incassoprocedures en soms zeer persoonlijke onderhandelingsgewoonten. Schuldbemiddelingsdiensten zijn soms verplicht trucs te gebruiken om te onderhandelen over de kwijtschelding van bepaalde kosten of over gunstiger betalingsvoorwaarden voor de gebruiker.
Voor onze (...)


De Krant van januari/februari 2023

Hallo iedereen,
2023, het is winter en een verse nieuwskrant is net aangekomen in uw mailbox.
In dit nummer vind je volgende punten :
OPLEIDING :


Het OCMW van Vorst is op zoek naar: 1 Mobiele Schuldenbemiddelaar (M/V/X) Voltijds Onbepaalde Duur Contract

PROJECTBESCHRIJVING
Achtergrond & geschiedenis van het project: Om te reageren op de problemen van niet-gebruik (van sociale en gezondheidsdiensten en rechten) en op situaties van huuruitzetting in de wijken Sint Antoine, Primeurs, Brug van Luttre en Charroi is een lokaal mobiel team opgezet. Het werd bedacht en opgezet door een twintigtal actoren uit de wijk, verenigd in het sociaal en gezondheidsconsortium van Lager Vorst, dat het de naam ASSAP (Sociale en Gezondheid Actie in de (...)


De Krant van November

De Krant van november 2022 is op onze website beschikbaar.

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief