Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuwe aanwinst bij het Steunpunt

De COCOF heeft besloten om aan elk van haar zes erkende centra een subsidie toe te kennen. Deze materiële steun heeft tot doel op halftijdse basis een sociaal assistent in dienst te nemen en een jurist aan te werven a rato van 6 u/ week.

De zes verschillende centra zijn, in samenwerking met het Steunpunt, overgegaan tot een gemeenschappelijke aanwerving. Zo is dan ook een volledig nieuw ambt van “vliegende” jurist tot stand gekomen!

Na een met mondeling onderhoud doorspekte selectieprocedure en het oplossen van praktische gevallen hebben de coördinatoren van elk centrum hun keuze uiteindelijk laten vallen op Gilles Bruneau, een jonge 26-jarige jurist. Deze laatste werd voor een duur van 6 maand aangenomen op basis van zijn ervaring als Stagiaire Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder.

Gilles zal gedurende die periode verscheidene taken tot een goed einde moeten brengen.Zo zal hij o.a. raad moeten geven aan de bemiddelaars van de verschillende centra, hun vragen moeten beantwoorden, sommige punten van complexe dossiers moeten controleren en ophelderen, hulp bieden bij het opstellen van sommige brieven, in contact treden met de diverse schuldeisers (gerechtsdeurwaarder of incassobureau), enkele CSR procedures superviseren of ook nog instaan voor het animeren of co-animeren van teamvergaderingen die gebaseerd zijn op enerzijds het één of andere dossier dat problemen schept, of anderszijds een eventuele legislatieve wijziging die zich op dat vlak zou voordoen.

Het is duidelijk dat dit ambtstype op zijn zachtst uitgedrukt vernieuwend is, maar het is al even evident dat dit project, dankzij de motivatie en de soepelheid waarvan Gilles in het dagelijkse leven getuigt enkel maar kan slagen.

Veel succes Gilles!

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief