Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De steungroep werd bekroond !

Wij hebben in de lente deelgenomen aan een wedstrijd van het Brussels Forum Armoedebestrijding. Het thema was sociale innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ...

We hebben er de steungroep voorgesteld.

Dit project werd geselecteerd als "één van de 33 projecten die de speerpunt van de sociale innovatie in Brussel uitmaken”. En dat zeggen we niet zelf !

Op 17 oktober werden wij (met 15 andere projectontwikkelaars) uitgenodigd om het project voor te stellen in het Théâtre National gedurende het Colloquium Armoedebestrijding.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief