Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Hello Belgium Railpass ook toegankelijk voor mensen in een precaire situatie

De NMBS heeft op 31 augustus de Hello Belgium Railpass gelanceerd, een gratis 12-treinritten-railpass voor alle inwoners van België. Tot uiterlijk 30 september kan elke inwoner van het land ouder dan 12 jaar (of die 12 jaar wordt tegen eind maart 2021) met zijn/haar rijksregisternummer deze pass online aanvragen via hello-belgium.be.

De Railpass moet aangevraagd worden via een online toepassing. Dit is niet voor iedereen evident. Het zal niet mogelijk zijn om de pass aan een stationsloket te bekomen. Toen de regering in juni de beslissing rond deze Railpass nam, heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft contact met de overheid opgenomen om voldoende aandacht te hebben voor de mogelijkheden van mensen in een precaire situatie om van dit gratis aanbod gebruik te maken en de Railpass aan te vragen. Aanvraag die werd blijkbaar opgevolgd.

Daarom roept de NMBS ook de gemeenten en OCMW’s op om het aanbod zo veel mogelijk bekend te maken bij mensen in een precaire situatie, en hen te ondersteunen in hun aanvraag op de website.

Er is ook een speciaal telefoonnummer – 02 300 15 15 – voor wie hulp kan gebruiken bij het invullen van het webformulier of geen online toegang heeft.

Alle details over de Hello Belgium Railpass en zijn gebruiksvoorwaarden zijn terug te vinden op hello-belgium.be

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief