Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dag zonder Krediet (DZK) : zaterdag 29 november 2014

Tijdens de week vóór 29/11 en op die datum zelf, zullen er zowat overal in Vlaanderen, Wallonië en Brussel acties gevoerd worden. In de Brusselse Nieuwstraat zullen er verrassingsacties plaatsvinden, met o.a. de verspreiding van « krabbiljetten » met dewelke u de gelukkige eigenaar kan worden van …

nuttige inlichtingen en toegang zal hebben tot een speciaal voor de gelegenheid in elkaar gestoken site op het internet. De internetgebruiker zal daar niet alleen de krabbiljetten vinden, maar tevens videocapsules met situaties uit het dagelijkse leven, die aanleiding zouden kunnen geven tot consumptieoplichterij. Ook raadgevingen, informaties en referentieadressen zullen er geleverd worden.

De locale initiatieven zullen de boodschap tot voorzichtigheid en de voor de gebruikers nuttige informatie onderstrepen. Het gemeenteraadslid voor de sociale actie in Molenbeek, Mevr. A. Gilles Goris, heeft bijvoorbeeld in haar gemeente de organisatie voorzien van sommige acties (tentoonstelling, info naar het publiek toe, doelgerichte interventies). Meer informatie kan bekomen worden via de gemeentelijke aanplakbiljetten en de site van de gemeente.

Welkom ook op onze site : http://www.dagzondekrediet.be/

Indien u onze acties wil vervoegen en/of sensibiliseringsmateriaal wil ontvangen, contacteer ons dan op het nr 02/217.88.05

Ondersteunend infomateriaal kan ter uwer beschikking gesteld worden: folders, affiches, valse krabbiljetten, roll-up banners, DVD met getuigenissen en reportages, korte videos van echt beleefde situaties, uit te delen bics, t-shirts met het logo van de DZK voor evenementen die zich op straat afspelen, …

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief