Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS 2de GOLF - Maatregelen betreffende de DAGELIJKSE UITGAVEN

Update op 23/03/2021

1° Wat de WONINGEN betreft

 • Fysieke uithuiszettingen zijn verboden tot NIEUW : 31/03/2021. Zie de rubriek over de deurwaarders.
 • Vanaf 1 januari 2021 kan een nieuw uitstel van betaling van de maandelijkse aflossingen van een hypothecair krediet worden toegekend voor maximaal drie maanden. De uiterste termijn voor het aanvragen van uitstel van betaling was 21 maart 2021. Betalingsuitstellen die in het kader van de eerste en tweede "golf" werden toegekend, mogen samen nooit langer duren dan 9 maanden. Betalingsuitstel kan alleen worden toegekend voor hypothecaire leningen die vóór 1 april 2020 zijn onderschreven. Voor de voorwaarden en de procedure voor het verkrijgen van dit uitstel, zie de website van Febelfin.
  NIEUW - Deze maatregel werd niet verlengd.
 • NIEUW - Zelfstandigen die een commerciële huurschuld hebben opgebouwd, kunnen bij het Gewest een lening tegen een gunstige rentevoet (2%) aanvragen op voorwaarde dat de verhuurder één of meer maanden huur kwijtscheldt. Hoe meer maanden er worden overgeslagen, hoe groter de lening, op voorwaarde dat het totaal niet meer dan 35.000 euro bedraagt. Meer informatie op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2° ENERGIELEVERING

 • Afsluitingen van water, gas en elektriciteit worden opgeschort tot 31/03/2021.
  NIEUW - Deze maatregel werd verlengd tot het einde van de sanitaire maatregelen, dus ten minste tot 31/05/2021, zie HIER voor water en HIER voor energie. (MB 11/03/2021)
 • Voor energie kunt u bij BRUGEL het speciale coronastatuut van beschermde klant aanvragen. Daarvoor moet u tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 gedurende ten minste 14 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest of gebruik hebben gemaakt van het overbruggingsrecht, en een ingebrekestelling van uw leverancier hebben ontvangen. Dit statuut is dan 1 jaar geldig en beschermt u tegen afsluiting en vervolging en garandeert u bovendien een voordelig tarief.
  Voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen, zie de website van BRUGEL.
  NIEUW - Bij koninklijk besluit van 28/01/2021 werd dit sociaal tarief automatisch uitgebreid tot alle begunstigden van de verhoogde tussenkomst in de terugbetaling van gezondheidszorg. Hierdoor is het aantal begunstigden verdubbeld.
 • De termijn van 60 dagen na de levering om bij het Sociaal Mazoutfonds een aanvraag voor een verwarmingstoelage in te dienen, wordt verlengd voor de duur van de coronacrisis (a priori tot 31/03/2021 - te bevestigen) als deze termijn afloopt tussen 02/11/2020 en 31/01/2021. De schriftelijke of elektronische procedure geniet de voorkeur.
  Voor meer informatie, raadpleeg de website van het Sociaal Verwarmingsfonds.

3° BELASTINGEN EN HEFFINGEN

 • De belasting op inrichtingen van toeristische logies wordt in het Brussels Gewest opgeschort vanaf 01/07/2020 tot 31/12/2020. Deze opschorting werd met 6 maanden verlengd tot 30/06/2021. (BBHR van 07/01/2021)
 • Via zijn socialeverzekeringsfonds kan de zelfstandige die als gevolg van COVID-19 in financiële moeilijkheden verkeert, uitstel van betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen vragen voor de 4 kwartalen van 2020, NIEUW - en voor de 2 eerste kwartalen van 2021 en de regularisaties van 2019 die in 2021 moeten betaald worden.

4° VERKEER

 • Voor zover wij weten, zijn er voorlopig geen nieuwe maatregelen op dit vlak.

5° GEZONDHEIDSZORG

 • Voor zover wij weten, zijn er voorlopig geen nieuwe maatregelen op dit vlak.

6° KREDIETEN

 • Zie hoger onder de rubriek “Huisvesting” de uitleg over betalingsuitstel van een hypothecair krediet.
 • NIEUW - Een extra uitstel van drie maanden voor consumentenkredieten kan worden verleend aan kredietnemers die hiervoor vóór 31/03/2021 een verzoek indienen. Informatie en opmerkingen op de website van Febelfin.

Het artikel over de maatregelen die tijdens de eerste lockdown zijn genomen, vindt u HIER.
Om terug te keren naar het hoofdartikel, klik HIER of zie het gedetailleerde menu aan de linkerkant.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief