Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beknopte gids over de gedwongen verkoop van roerende goederen in de Verkoopzaal der gerechtsdeurwaarders van Brussel

29/05/2020

Sinds 3 jaar organiseert het Steunpunt een rondleiding voor schuldbemiddelaars in de veilingzaal der gerechtsdeurwaarders van Brussel. Het doel van dit bezoek is de maatschappelijk werkers vertrouwd te maken met deze instelling en hen bewust te maken van wat er werkelijk schuilgaat achter de dreiging van verkoop van roerende goederen, die vaak gebruikt wordt door gerechtsdeurwaarders.

Het doel is de maatschappelijk werkers het mechanisme van de zogenaamde "pressie-beslagen" beter te leren kennen en aan te tonen hoe laag het risico op een
effectieve verkoop is. Zo komen ze tot het besef dat ze ook na de inbeslagname nog steeds over een reële onderhandelingsmarge beschikken, wat de deurwaarder
ook beweert en ondanks de dreiging van een op til staande verkoop.

Na de bezoeken van 21/11/2019 en 09/01/2020 aan de verkoopzaal van de gerechtsdeurwaarders heeft het Steunpunt een BEKNOPTE GIDS OVER DE GEDWONGEN VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN IN DE VERKOOPZAAL DER GERECHTSDEURWAARDERS VAN BRUSSEL opgesteld. We hebben getracht alle nuttige informatie samen te vatten over hoe een schuldbemiddelaar kan reageren wanneer een gerechtsdeurwaarder met een verkoop van roerende goederen dreigt.

Deze beknopte gids is ook bedoeld voor coördinatoren en afdelingshoofden, zodat zij desgewenst zelf een excursie naar de verkoopzaal kunnen organiseren en over alle informatie kunnen beschikken om het bezoek zo constructief mogelijk te laten verlopen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief