November 2022

De krant van de schuldbemiddelaars

De Krant van november 2022

Hallo iedereen,

Het is herfst en er is net een verse Krant in je brievenbus aangekomen.

In dit nummer vind je volgende punten:

OPLEIDING :

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor volgende opleidingen:

Aarzel niet om je in te schrijven door te klikken op de opleiding waarin je geïnteresseerd bent.

ROL ALS VAKVERENIGING:

CONFERENTIE-DEBATTEN EN RONDE TAFELS:

Op 20 oktober vond de Grote Studiesdag van de Brusselse Schuldbemiddelaars plaats. De notulen zijn nog in voorbereiding, maar je kan nu al het materiaal ter ondersteuning van de presentaties vinden (alleen in het Frans):

Op 24 november hebben we de nieuwe Ombudsman van het Brusselse Gewest ontmoet. Het verslag zal binnenkort beschikbaar zijn.

In december is er geen conferentie-debat voorzien. Parking-Brussels heeft beloofd onze vragen te beantwoorden, maar kan geen presentatie komen geven. Wij zullen proberen met hen in contact te blijven om de problemen in verband met de inning van schulden op te lossen en hun samenwerking met de diensten schuldbemiddeling te verbeteren.

.
VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE SECTOR:

Wij blijven samenwerken met onze Vlaamse (SAM) en Waalse (Observatoire du Crédit et de l’Endettement) partners en met het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) om aanbevelingen die voor de hele sector gelden voor te stellen. Binnenkort zullen wij u die met betrekking tot de gerechtelijke invordering kunnen delen.

Op 19 oktober hebben wij deelgenomen aan een actie voor het Brussels Parlement om aan te dringen op het belang van een indexering van subsidies voor de welzijnssector. Voor het persbericht en de feedback van de organisatoren, klik HIER. (alleen in het Frans)

ROL ALS JURIDISCH STEUNPUNT:

UITGEKOZEN VRAAG:

Deze keer hebben we ons gebogen over de Procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (IOS), deze procedure die geldig is tussen bedrijven en die het mogelijk maakt de uitvoering van de invordering toe te vertrouwen aan een deurwaarder zonder voor een rechter te moeten verschijnen. In het volgend artikel hebben we getracht te beschrijven hoe dit precies werkt.

We hebben ook onze reeks berekeningsprogramma’s uitgebreid, want we bieden nu een nieuwe software aan voor het controleren van afschriften waarbij u zelf de rentevoet kunt aanpassen (vorige software werkte alleen met wettelijke rente). Meer info HIER.

OPVOLGING VAN DE LAATSTE JURIDISCHE ONTWIKKELINGEN:

Het voornaamste juridisch nieuws en andere voor de sector nuttige informatie worden a rato van ongeveer 2 publicaties per week opgenomen in de rubriek "juridisch nieuws in het kort". Aarzel niet om ze van tijd tot tijd te raadplegen.

Wij werden ook op de hoogte gebracht van de aanzienlijke toename van het aantal faillissementen die de afgelopen maanden zijn uitgesproken als gevolg van de energiecrisis, het einde van de subsidies in verband met de COVID of het einde van het de facto door de staat in acht genomen moratorium. Daarom stellen wij 3 dingen voor:

PREVENTIE ROL:

De Grote Studiedag was dan ook de gelegenheid om de campagne "TropdeDettes.be" te lanceren, een door het COCOF gefinancierde informatiecampagne die tot doel heeft mensen met schulden, schuldeisers en hun uitvoerders beter te informeren over de functie en de werkzaamheden van de diensten schuldbemiddeling. Het is een franstalige campagne maar een deel van de website is in het Nederlands. Zie HIER.

Veel leesplezier.

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.