Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

Verkoop en contracten op afstand (1/2 dag)

 • Welke rechten heeft de consument wanneer hij goederen koopt of een contract afsluit via internet of telefoon?
 • Welke regels moet de verkoper naleven voor en na het sluiten van het contract
 • Welke rechtsmiddelen heeft de consument in geval van een niet-conforme levering?
 • Welke garanties of rechtsmiddelen heeft de consument in geval van verborgen gebreken?
 • Wat zijn de regels voor “leuren”, herroepingsrecht, leveringstermijnen en leveringskosten?
 • Wie betaalt de invoerrechten?
 • Hoe herken je oplichterij en waar kun je een klacht indienen?
Date(s)
 • 19 April 2024
Horaire

Van 9u tot 13u

Nombre max de participants

18

Prix

Zie inschrijvingsformulier

Formateurs ou intervenants

Leen DE CORT, coördinator en jurist bij AB REOC (Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties)

Lieu

VZW Steunpunt-Schuldbemiddeling,
Jubelfeestlaan 155 - 1080 Brussel

Inscription

U kunt u inschrijven:

De opleidingen worden met de steun van de GGC en de Cocof georganiseerd. Ze zijn als eerste bestemd voor erkende diensten of diensten die een aanvraag om erkenning hebben ingediend. Aangezien het aantal deelnemers beperkt is, worden de inschrijvingen chronologisch geregistreerd volgens ontvangst door het Steunpunt. De plaatsen die door de erkende diensten niet gebruikt zijn zullen toegekend worden aan iedere geïnteresseerde persoon in functie van zijn inschrijvingsdatum.

Bevestiging van de inschrijving:

Zodra het minimum aantal deelnemers bereikt is, zal het Steunpunt-Schuldbemiddeling een inschrijvingsbevestiging naar de deelnemers zenden samen met alle praktische inlichtingen over de opleiding.

Behalve voor de erkende diensten schuldbemiddeling zal de inschrijving slechts na ontvangst van de betaling definitief zijn.

Programme formations 2023-2024 Programma opleidingen


Onze algemene voorwaarden en inschrjvingsformulier van onze opleidingen 2023-2024

Soutien & Partenaires

Agenda

March 2024 :

Nothing for this month

February 2024 | April 2024

 • Evenement CAMD
 • Evenement partenaire
 • Formation

Newsletter