Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De ombudsman van de gerechtsdeurwaarders (OKTOBER 2018)

Sinds september is het mogelijk om een beroep te doen op de ombudsman van de gerechtsdeurwaarders in geval van problemen met een deurwaarder. De ombudsman moet binnen de 90 dagen (uitzonderlijk verlengbaar met nog eens 90 dagen) een advies uitbrengen. Zijn tussenkomst is kosteloos.

Opdat de ombudsman het dossier in behandeling zou nemen, moet men kunnen aantonen dat eerst een vraag werd ingediend bij het betreffende kantoor over de ten laste gelegde feiten. Dat contact met het deurwaarderskantoor moet hebben plaatsgevonden minstens 1 jaar voor de indiening van het verzoek bij de ombudsman. De ten laste gelegde feiten moeten dus verplicht eerst aan het kantoor zijn voorgelegd, alvorens de ombudsman kan worden aangesproken.

Een verzoek bij de ombudsman kan niet worden gecombineerd met een klacht bij de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders of de arrondissementskamer van de betreffende deurwaarder. Men moet dus een van de 2 mogelijkheden kiezen.

Meer info : https://www.ombudsgdw.be/home

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief