Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Reflectiedag van donderdag 17 december 2015 : De toegankelijkheid van diensten schuldbemiddeling

De reflectiedag die werd georganiseerd in samenwerking met BIZ en het Brussels Steunpunt was een groot succes. Hulpverleners uit de sector waren talrijk aanwezig.
De opzet van deze dag was samen nadenken over hoe we mensen beter wegwijs kunnen maken in het hulpverleningsaanbod rond budget en schulden, hoe we beter tegemoet kunnen komen aan hun vragen en hoe we hen beter kunnen onthalen. In het kader hiervan werd ook de samenwerking tussen verschillende diensten onder de loep genomen ( OCMW-CAW; diensten schuldbemiddeling- sociale diensten).

Een eerste deel van deze dag werd geanimeerd door Anne Defossez (verantwoordelijke Brussels Steunpunt) Milly Hoolants (Coördinator dienst schuldbemiddeling van het CAW Brussel) en Sander Herremans (verantwoordelijke BIZ Brussel).

De toegankelijkheid van de Brusselse diensten schuldbemiddeling werd toegelicht op basis van een enquête georganiseerd door het Steunpunt en BIZ Brussel in juni 2014. Deze resultaten werden vergeleken met de resultaten van een studie in Vlaanderen.
Daarnaast werd een stand van zaken gegeven van de Brusselse situatie op basis van een enquête gevoerd door het Brussels Steunpunt in juni 2015.

De rest van de dag werd besteed aan het uitwisselen van ideeën, ervaringen rond enkele vooraf geformuleerde stellingen die elk op zich het thema toegankelijkheid belichtten vanuit diverse perspectieven. Hiervoor werden vier groepen samengesteld die elk rond één stelling werkten.

Verslag debatten 17 december 2015 : De toegankelijkheid van diensten schuldbemiddeling

De resultaten van deze denkoefening zijn terug te vinden in het verslag van deze reflectiedag. We durven alvast te stellen dat het opmerkelijk ( of misschien ook geruststellend) is dat de ervaringen vanuit verschillende diensten gelijklopend zijn en dat ook de noden om een betere samenwerking tussen verschillende diensten die werken rond budget en schulden zeer herkenbaar bleken.

Deze dag was alvast een aanzet om verder na te denken hoe we in een hopelijk nabije toekomst de werking van en de samenwerking tussen diensten kunnen verbeteren om aldus ook de cliënten een toegankelijker aanbod te verzekeren.

Introduction : L’accessibilité des SMD

Accessibilité des SMD : étude réalisée en Flandre

Accessibilité des SMD : comparaison entre les Régions

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief