Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CORONAVIRUS - Effecten van gezondheidsmaatregelen op de sector schuldbemiddeling (update 26/03)

Beste schuldbemiddelaar(ster),

Niemand is immuun voor de gezondheidsmaatregelen van de overheid. Hier zijn de directe gevolgen die deze maatregelen al hebben gehad voor de schuldbemiddelingssector :

 1. Wat de HOORZITTINGEN IN JUSTITIE betreft
 • Het College van de hoven en rechtbanken heeft beslist dat enkel nog dringende zaken behandeld worden en de burgerlijke zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen. De hoorzittingen in CSR worden dus gehandhaafd omdat ze niet als dringende zaken worden beschouwd, Een nieuwe datum zal worden gecommuniceerd zodra de gezondheidssituatie dit toelaat.
 • Ook de bureaus voor rechtsbijstand zijn afgeschaft en vervangen door telefonische meldpunten die van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur en van 14 tot 16 uur in werking zijn.
 1. Wat de ENERGIELEVERINGEN betreft,
 • De gas- en elektriciteitsonderbrekingen worden opgeschort.
  Sibelga heeft namelijk de winterstop minstens tot en met 30 april 2020 verlengd.
 • Vivaqua op eigen initiatief heeft ook besloten alle afsluitingsprocedures tijdens de crisisperiode op te schorten. Voor eind juni worden er geen aanmaningen op de waterrekening verstuurd en betaalplannen van 10 afbetalingen of minder worden automatisch geaccepteerd.
 1. Wat de GERECHTELIJKE UITVOERINGEN en de GERECHTSDEURWAARDERS betreft,
 • Fysieke ontruimingen van woningen zijn verboden tot 03/04/2020, bij beslissing van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [1], een maatregel die indien nodig kan worden verlengd.
 • Wat de incasso betreft, zal de verkoopzaal van de gerechtsdeurwaarders tot het einde van de paasvakantie gesloten zijn. Er zal dus geen verkoop van roerende goederen plaatsvinden vóór 23/04/2020. Opgelet, de gerechtsdeurwaarders kunnen nog steeds gebruik maken van de andere middelen van tenuitvoerlegging waarover zij beschikken (derdenbeslag; beslag op onroerend goed; op rekening; ...) en een beslag op roerende goederen met verkoopdag na 23/04/2020 blijft mogelijk. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft haar leden gevraagd om het aantal betekeningen zoveel mogelijk te beperken en dit minstens tot 19/04/2020, "zonder evenwel de continuïteit van de gerechtelijke procedure uit het oog te verliezen". Terwijl de Franstalige Unie van gerechtsdeurwaarders de deurwaarders uitnodigde om het rustiger aan te doen.
  Het Steunpunt vraagt de politici om een striktere opschorting van de tenuitvoeringsmaatregelen.
 1. Wat het PARKEREN betreft,
 • De controle van het betalend parkeren wordt, in overeenstemming met het federale preventieadvies, in de 19 gemeenten tot nader order opgeschort. De wegcode die het gereglementeerd parkeren omkadert moet echter wel gerespecteerd worden en zal ook door de lokale politie worden gecontroleerd (verboden en hinderlijk parkeren, gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit, enz.)
 1. Wat de KREDIETEN betreft
 • De Nationale Bank samen met de federale regering en de financiële sector, engageert zich om gezonde niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.

We houden u op de hoogte als we meer nieuws ontvangen, dus aarzel niet om de informatie in uw bezit te delen.

Vriendelijke groeten

Het team van het Steunpunt

[1

AM du 17/03/2020 interdisant les expulsions pendant la crise sanitaire

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief