Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS - Effecten van gezondheidsmaatregelen op de sector schuldbemiddeling

Gepubliceerd op 09/04/2020
Laatste update op 18/08/2020

Beste schuldbemiddelaar(ster),

Hieronder volgt een kort overzicht van de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 tegen te gaan en die een impact hebben op de sector schuldbemiddeling :

Een artikel waarin deze maatregelen ter attentie van particulieren worden uitgelegd, is beschikbaar onder het tabblad "Financiële Moeilijkheden ? Hulp nodig ?" of door HIER te klikken.

Met het oog op het toenemende aantal maatregelen is dit artikel gereorganiseerd en om redenen van leesbaarheid in drieën gesplitst. Klik op de betreffende titel om naar het gewenste subartikel te gaan of raadpleeg het menu aan de linkerkant.

1° Maatregelen betreffende de INKOMSTEN

  1. Wat de door de crisis getroffen WERKERS betreft, update op 18/08
  2. Wat de door de crisis getroffen ZELFSTANDIGEN betreft,update op 02/07
  3. Wat de VERVANGINGSINKOMEN (WERKLOOSHEIDSUITKERING – LEEFLOON – ZIEKTE-UITKERING – …) betreft, update op 06/07
  4. Wat de KUNSTENAARS betreft
  5. Wat de OUDERS betreft
  6. Wat de HUURDERS betreft

2° Maatregelen betreffende de DAGELIJKSE UITGAVEN

  1. Wat de WONINGEN betreft, update op 06/07
  2. Wat de ENERGIELEVERINGEN betreft, update op 18/08
  3. Wat de KREDIETEN betreft, update op 06/07
  4. Wat de BELASTINGEN en TAKSEN betreft,
  5. Wat het VERVOER betreft
  6. Wat de GEZONDHEIDSZORGEN betreft

3° Maatregelen betreffende de SCHULDEN

  1. Wat de HOORZITTINGEN IN JUSTITIE betreft,
  2. Wat de GERECHTELIJKE UITVOERINGEN en de GERECHTSDEURWAARDERS betreft update op 02/07
  3. Wat de "CORONA" BOETES betreft
  4. Wat de "CORONA" SUPPLEMENTEN betreft

We hebben ons in deze lijst vrijwillig beperkt tot maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de schuldbemiddelingssector. Voor een vollediger overzicht van de sociale maatregelen kunt u de lijst raadplegen die de Dienst voor de Bestrijding van de Armoede heeft opgesteld.

Met vriendelijke groeten

Het team van het Steunpunt

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief