Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Warme oproep van CAW Brussel

De CAW Brussel communiceert de volgende informatie :

Onderzoek naar leefgeld en budgettools voor cliënten in SB/CSR

Het Cebud (Centrum voor Budgetonderzoek en -advies) doet een warme oproep aan cliënten en (advocaat-)schuldbemiddelaars in de sector van de CSR en Schuldbemiddeling. Het Cebud wil enkele toolsuittesten om de effectiviteit en efficiëntie van cliënten en hun bemiddelaars te vergroten. het gaat onder andere over de bepaling van het leefgeld aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde REferentiebudgetten voor Menswaardig Inkomen ( = REMI). Ze organiseren hiervoor groepsgesprekken. Deelnemers krijgen een vergoeding!

Momenteel is de tool enkel nog in het Nederlands, maar Brusselse deelnemers zijn meer dan welkom. Zo kan ook de Brusselse situatie opgenomen worden in het onderzoek.

Hier meer info: http://www.cebud.be/schuldbemiddeling-2-0

Nieuw communicatiesysteem tussen OCMW en de deurwaarder!

BIZ Oost-Brabant heeft samen met Sam-Tes een online communicatietool opgestart en zoekt nog OCMW om deze tool uit te testen. Het betreft een online communicatiesysteem met standaardformulieren die de klassieke brieven (verzoek eerste uitstel, voorstel tot afbetaling, …) vervangt. Dit project zou in de toekomst in heel België uitgerold worden. Momenteel is het online communicatiemiddel enkel nog in het Nederlands.

Welk OCMW ziet het zitten om mee te bouwen aan dit communicatiesysteem? Het vergemakkelijkt de communicatie met de deurwaarder en geeft online een duidelijk overzicht van het dossier van de cliënt.

Geïnteresseerde OCMW krijgen uiteraard nog een infosessie georganiseerd door Sam-Tes.

Voor info contacteer wietske.vangils@cawbrussel.be
of Mikail.Ilgazoglu@cawoostbrabant.be

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief