Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vacature

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN JETTE

Oproep tot kandidaturen:
Selectie van een polyvalent maatschappelijk werker (v/m/x)
Departement Sociale zaken
2019/007

Het OCMW van Jette gaat over tot de selectie van een polyvalent maatschappelijk werker voor de dienst schuldbemiddeling.

De kandidaturen dienen tegen ontvangstbevestiging binnengebracht te worden bij de dienst HRM ten laatste tegen 26.05.2019.

Opdracht

De maatschappelijke en financiële begeleiding van de gebruikers verzekeren bij het zoeken naar oplossingen met betrekking tot hun schuldenlast opdat zij terug een budgettair evenwicht terug kunnen vinden.
Indien nodig de budgettaire begeleiding verzekeren met of zonder gezamenlijk beheerde rekeningen.

Taken

 • Onthalen, informeren en oriënteren.
 • De vragen inschatten en sociale onderzoeken voeren.
 • Oplossingen voorstellen en deze opvolgen.
 • Administratieve opvolging van de dossiers.
 • Zorgen voor een goede samenwerking/bemiddeling tussen de verschillende betrokken partijen.
 • Respect voor de reglementen en de deontologische principes.

Profiel

 • Houder zijn van het diploma van maatschappelijk werker bij de aanwerving.
 • Bij voorkeur in het bezit zijn van het Selor taalbrevet vereist voor de functie.
 • Werkervaring bij een OCMW is een pluspunt.

Contract

Aanwerving onder voltijds contract voor onbepaalde duur vanaf 01.07.2019.

Weddeschaal (niveau BH1-3) + mogelijkheid van overname van het aantal relevante dienstjaren nuttig voor de functie + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en terugbetaling van het openbaar vervoer buiten de Brusselse regio + eindejaarspremie + opleidingen + aantrekkelijk regime van verlof en vrijstellingen.

Solliciteren

Kandidaturen + kopie van het diploma op te sturen naar:

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met vermelding van de referentie 2019/007 moeten ons ten laatste toekomen op 26.05.2019 (de poststempel geldt als bewijs).

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door te solliciteren bij het OCMW van Jette stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. Het OCMW verwerkt deze gegevens enkel in het kader van een aanwervingsprocedure en deelt deze met derden uitsluitend voor de administratieve opvolging bij aanwerving. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doelstellingen en worden gewist wanneer het duidelijk is dat uw kandidatuur niet werd weerhouden.

Conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken, laten corrigeren en zo nodig laten wissen. Indien u wenst gebruik te maken van uw rechten, kan u hiervoor mailen naar dpo@jette.irisnet.be.

Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop het OCMW van Jette uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.privacycommission.be.

Gelijke kansen en diversiteit

Het OCMW van Jette bevordert de gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het OCMW van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden.

De Secretaris, Dominique BERNARD

De Voorzitter, Brigitte DE PAUW

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief