Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

VACATURE - VERANTWOORDELIJK VAN DE SCHULDMEDIATIEDIENST (M/V/X)

Niveau BH5 (M/V/X) Onbepaaldeduurcontract – voltijds

Om de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek te garanderen werft het OCMW Vorst een Verantwoordelijk van de schuldmediatiedienst aan voor de divisie Sociale Zaken. De Verantwoordelijk van de schuldmediatiedienst rapporteert rechtstreeks aan de Afdelingshoofd Sociale Zaken.

OPDRACHT
 • De schakel zijn tussen de leden van het team en de andere afdelingen (hiërarchie, interne/externe medewerkers, enz.).
 • Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het werk van het team.
 • Vertaal de doelstellingen van de dienst naar concrete acties.
 • Zorg dragen voor de dagelijkse aansturing van het team en zorg voor optimale werkomstandigheden
 • Pas de beslissingen van de CAS, de CSSS-commissie en de hiërarchie toe, wees verantwoordelijk voor de resultaten die voortvloeien uit zijn dienst.
HOOFDACTIVITEITEN

1. ENTITEITSBEHEER

 • Uitvoeren van de strategische en operationele doelstellingen van de afdeling
 • Informeren en voorstellen doen aan de hiërarchie
 • Pas de wetgeving met betrekking tot de dienst en de interne procedures toe

2. TEAMMANAGEMENT

 • Gezamenlijke doelstellingen bepalen
 • Optimaliseer het functioneren van het team
 • Informatie doorgeven (bottom-up en top-down)
 • Ontwikkel teamcohesie
 • Organiseren en leiden van teamvergaderingen

3. MANAGEMENT EN INDIVIDUELE ONTWIKKELING VAN WERKNEMERS

 • Evalueer de prestaties van teamleden door middel van functie-interviews, planning, werking en evaluatie
 • Werk organiseren en verdelen
 • Zorgen voor de dagelijkse aansturing van het personeel (verlof, aanwezigheid, afwezigheid)

4. PROJECTMANAGEMENT

 • Projecten beheren en het team coördineren (interne en externe medewerkers)
 • Analyseer de consistentie van het project met de strategische doelstellingen

5. ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

 • Beheer uitgaande correspondentie
 • Documenten en informatie verwerken
 • Produceren van activiteiten en statistische rapporten
VEREISTE COMPETENTIES

Theoretische en praktische vaardigheden

 • Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot OCMW’s
 • Kennis van de algemene organisatie- en werkingsprincipes van een OCMW
 • Algemeenheden in het sociaal recht
 • Wet van 5/7/1998 op de collectieve schuldenregeling

Gedragsvaardigheden

 • Stress management
 • Interpersoonlijke communicatie
 • Actief luisteren
 • Beheer van agressie
 • Conflicthantering
 • Spreken in het openbaar
 • Teamleiding
 • Assertiviteit

PROFIEL

 • Diplomavereiste: Bachelor in geesteswetenschappen en sociale wetenschappen
 • In het bezit zijn van het certificaat van succesvolle afronding van de basisopleiding schuldbemiddeling
 • Minimaal 2 jaar ervaring hebben in teammanagement.
 • In het bezit zijn van het Selor-taalcertificaat of bereid zijn dit te behalen is een pluspunt.

INFORMATIE OVER DE VACATURE

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • Werkregime: voltijds (36 uur/week)
 • Indiensttreding: 29 augustus 2022
 • De kosten van het openbaar vervoer worden volledig gedekt
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
 • Functie GSM
 • Niveau BH5

VEREISTEN VOOR DE KANDIDATUURSTELLING

Uw dossier moet volgende documenten bevatten:
-  Een motivatiebrief
-  Een CV
-  Een kopie van uw diploma
-  Een kopie van uw identiteitskaart

Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen.

Stuur uw sollicitatiedossier naar het OCMW van Vorst, ter attentie van Dienst Human Resources, ENKEL PER E-MAIL: recrutementcpas@cpas1190.brussels, met in de onderwerpregel de volgende referentie : 01MD/BH5/2022

De kandidatuurstelling wordt afgesloten op : 18/05/2022 om middennacht.

Kandidaten geselecteerd na een eerste selectie op basis van cv’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de wervingstests die gepland zijn op 30-05-2022 (schriftelijke eliminatietest) en 21-06-2022 (interview).

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief