Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

VACATURE

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan voor de Afdeling Sociale Actie, dienst Schuldbemiddeling,

EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v/x)

Opdracht van de dienst :

De dienst schuldbemiddeling maakt deel uit van de afdeling Sociale Actie en helpt iedereen die in de
gemeente woont en schulden heeft.

Opdracht van de functie :

De maatschappelijk assistent van de dienst schuldbemiddeling staat in voor personen die schulden hebben:
informatie over hun juridische situatie en een sociale en budgettaire begeleiding met als doel autonomie
evenals bemiddeling tussen schuldenaar en schuldeisers met oog op de oplossing van de schulden.

Taken :

- Analyse en opvolging van de vragen tot schuldbemiddeling ;
- Sociale begeleiding en budgetbegeleiding van de geholpen personen ;
- Uitwerking van afbetalings- en bemiddelingsplannen met de schuldeisers ;
- Begeleiding in de procedure van collectieve schuldenregeling ;
- Openhouden van de permanentie per beurtrol.

Verwachte gedragscompetenties :

- Aantonen een hulprelatie te kunnen leggen gebaseerd op partnerschap en met oog op de
autonomie van de persoon ;
- Beschikken over competenties in communicatie en actief luisteren ;
- Blijk geven van nauwgezetheid bij de toepassing van het wettelijke en deontologische kader ;
- Instaan voor een doelmatige organisatie van het werk ;
- In team kunnen werken en kunnen samenwerken met andere diensten ;
- Zich gemakkelijk kunnen uitdrukken en kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk,
met de verschillende betrokkenen.

Verwachte technische competenties :

- Houder zijn van een diploma van maatschappelijk assistent
- Aantonen van kennis van of interesse voor de wetgeving i.v.m. de sector van de schuldbemiddeling
- Gevolgd hebben of willen volgen van een basisopleiding schuldbemiddeling georganiseerd door het
Steunpunt Schuldbemiddeling
- Perfecte beheersing van het Frans en een goede kennis van het Nederlands
- In het bezit zijn van een taalattest van Selor dat overeenkomt met uw niveau - troef
- Kunnen gebruiken van kantoorsoftware - Outlook, Word, Excel

Wij bieden :

Een voltijds contract van onbepaalde duur (37u30 per week) op het niveau BH1, aan een gemiddeld
maandelijks brutoloon van 2 295,32 € (voltijdse basis, variërend in functie van de gevaloriseerde
anciënniteit), een eindejaarspremie, kosteloos openbaar vervoer, een hospitalisatieverzekering, een
aangepast individueel opleidingsplan, een evolutie in een stabiele en aangename omgeving.

Interesse ?

Stuur uw kandidatuur (C.V. en motivatiebrief), uiterlijk voor 31/08/2018, bij voorkeur per e-mail naar het
adres jobs2018-022@cpas.woluwe1200.be met verplichte referentie DAS-AS-SMD. Als u geen e-mail adres
hebt, per post ter attentie van: Dhr. Grégory Jacques, Karrestraat 27, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief