Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Uitwisseling van goede praktijken (JUNI 2022)

Elke schuldeiser heeft zijn eigen incassoprocedures en onderhandelingsgewoonten, die erg persoonlijk kunnen zijn. De diensten schuldbemiddeling zijn soms genoodzaakt om allerlei trucs te gebruiken in hun onderhandelingen om de kwijtschelding van bepaalde kosten te bekomen of gunstiger betalingsvoorwaarden voor hun cliënt.

Daarom zijn wij op 24/02/2022 met meer dan dertig schuldbemiddelaars (virtueel) samengekomen om GOEDE PRAKTIJKEN uit te wisselen over 7 verschillende thema’s inzake schuldbemiddeling

Hier vindt u de slides die tijdens de Ronde Tafel van 24/02/2022 werden vertoond (alleen in het Frans)

Hier zijn de verschillende besproken GOEDE PRAKTIJKEN, klik erop voor toegang tot de verslagen :

  1. Een factuur van Sibelga - Een ervaring van het CAFA/St.-Gillis voorgesteld door Melissa Tilquin.
  2. Een ASR-aanvraag aan de FOD Financiën – Een ervaring van het OCMW van Ukkel uiteengezet door Patricia Mandiangu Fundu.
  3. Een dossier van een zelfstandige in samenwerking met het COm - Een ervaring van het OCMW van Brussel verteld door Laetitia Claes.
  4. Het vervangen van een bemiddelaar in een CSR - Een ervaring van het OCMW van Ukkel voorgesteld door Alphonsine Umumararungu.
  5. Onderhandelen van een consumentenkrediet - Een ervaring van Espace Social Télé-Service vzw voorgesteld door Claire de Schaetzen.
  6. Een dossier over de MIVB-toeslag + beroep bij de ombudsman - Een ervaring van het Steunpunt voorgesteld door Simon van der Bruggen.
  7. Een dossier over kosten van gezondheidszorg - Een ervaring van het OCMW van Etterbeek.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief