Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Schuldbemiddelaar - OCMW Etterbeek

Het doel van schuldbemiddeling is een duurzame oplossing te vinden voor het probleem van overmatige schuldenlast van de schuldenaar. Zij heeft tot doel de de schuldenaar menswaardige levensomstandigheden te bieden door hem te helpen zijn verplichtingen ten aanzien van de schuldeisers zoveel mogelijk na te komen.

Opdracht
Concreet gaat het om een functie voor een vliegende assistent met als belangrijkste taak het onderzoeken, behandelen en/of doorverwijzen van dringende vragen, het vervangen van andere medewerkers bij afwezigheid en het bieden van sociale ondersteuning (in orde brengen van het ziekenfonds, invullen van documenten, contact met sociale en administratieve diensten, enz.).

Profiel
-  Je bent empathisch en je kan goed luisteren.
-  Je hebt belangstelling voor het aanpakken van overmatige schuldenlast en daarmee verband houdende materie alsook voor budgetbegeleiding.
-  Je kent de wetgeving in verband met de functie of je bent bereid die te leren.
-  Je kent de werking van een OCMW.
-  Je bent op de hoogte van de wetgeving rond collectieve schuldbemiddeling en je hebt belangstelling voor gerechtelijke bemiddeling.
-  Je hebt een eerste ervaring (stage, werk).
-  Je bent nauwkeuring, dynamisch en gemotiveerd.
-  Je bent polyvalent.
-  Je bent assertief.
-  Je kan je werk plannen en organiseren en je zorgt ervoor dat het binnen de opgelegde tijd wordt uitgevoerd aan de hand van de geplande middelen.
-  Je bent stressbestendig en je kan voldoende afstand nemen.
-  Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
-  Je kan goed overweg met computerprogramma’s, waaronder Excel.

Voorwaarden
-  Je bent in het bezit van een diploma sociaal assistent.
-  Je bent bereid om het SELOR-brevet te behalen (taalexamen Frans). Als je dat brevet al hebt, dan is dat een pluspunt.

Aanbod
-  Een job ten dienste van een gemeente en haar inwoners
-  Een voltijds contract van onbepaalde duur
-  Loon volgens het gemeentelijke barema (niveau BH)
-  Automatische erkenning van de anciënniteit in de overheidssector (volledig) en relevante anciënniteit uit de privésector (12 jaar)
-  Mogelijkheid tot telewerk (1 dag per week)
-  Maaltijdcheque ter waarde van 8 euro per gepresteerde dag
-  Tweetaligheidspremie (indien SELOR-brevet)
-  Eindejaarspremie
-  Aantrekkelijk verlofstelsel
-  Aanvullend pensioen (tweede pijler)
-  Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer
-  Kilometervergoeding voor wandelaars en fietsers in het kader van het woon-werkverkeer
-  Specifieke opleidingen voor de functie
-  Voorkeurstarief bij de Iris Ziekenhuizen Zuid
-  Mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen voordelige voorwaarden

Selectieprocedure

Er wordt een eerste selectie gemaakt op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief. Kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch/via e-mail uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dat gesprek vindt plaats voor een selectiecomité en gaat over de motivatie, de gedragsvaardigheden en de technische vaardigheden.
De gemeente Etterbeek selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Enkel de kandidaturen van sollicitanten die beantwoorden aan de voorwaarden en die beschikken over de vereiste vaardigheden (diploma, talen…) worden onderzocht.

Heb jij interesse voor deze functie en ben je in het bezit van een bachelordiploma? Stuur dan uiterlijk voor 02/10/2022 je curriculum vitae en je motivatiebrief door. – E-mail: mdd@cpas-etterbeek.irisnet.be. Vermeld in het onderwerp "B – cel Schuldbemiddeling”.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief