Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

SAVE THE DATE !!!!! Jaarlijkse studiedag van de brusselse schuldbemiddelaars op 20/10/2022.

Chers médiateurs, chères médiatrices,
Chers coordinateurs-trices,

SAVE THE DATE !!!!! Jaarlijkse studiedag van de schuldbemiddelaars op 20/10/2022.

We lanceren dit jaar op 20 oktober een nieuwe grote werk- en studiedag van de brusselse schuldbemiddelaars.

Het doel van deze bijeenkomst is om de zorgen van de sector te delen, te netwerken en concrete acties te identificeren.

Het gaat erom (zoals in onze vorige en onvergetelijke editie van 2019) samen te werken in workshops rond een thema dat ons nauw aan het hart ligt, namelijk: De hervorming van de minnelijke schuldbemiddeling.

De strijd tegen overmatige schuldenlast staat inderdaad op de politieke agenda. Zowel op federaal als op regionaal niveau hebben onze politieke leiders het steeds meer over een hervorming van de schuldbemiddeling.
Op regionaal niveau zal minister Maron het Brussels Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan uitvoeren, dat gevolgen zal hebben voor de hele organisatie van de welzijnszorg en de sociale diensten in het Brussels Gewest. Op federaal niveau wil de minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, een belangrijke hervorming van de invordering van schulden en van de minnelijke schuldbemiddeling doorvoeren, en de minister van Justitie bespreekt momenteel onder meer de hervorming van het statuut (controle) en de tarieven van gerechtsdeurwaarders.
Deze dag zal dus een gelegenheid zijn om de stand van zaken te maken van de grote veranderingen die ons te wachten lijken te staan. Het zal ons ook de gelegenheid geven om uit te wisselen over wat er leeft in uw diensten en over uw verwachtingen/behoeften in het kader van deze hervormingen.

De dag zal leerzaam maar ook dynamisch zijn en wij hebben ook een lunch en feestelijke/recreatieve momenten gepland om een band te creëren en elkaar te leren kennen (of elkaar beter te leren kennen).

We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk van u aanwezig zullen zijn.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief