Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Update van onze website www.checkyourbudget.be

De website www.checkyourbudget.be werd tijdens de zomer volledig geüpdatet.
Alle links werden gecontroleerd, alle info aangevuld en geüpdatet.

Voor diegenen die onze site nog niet zouden kennen : ‘Check your budget’ richt zich voornamelijk tot professionals die hulp verlenen aan mensen in financiële problemen of in een armoedesituatie.

De site biedt de mogelijkheid

 • het gezinsbudget te berekenen (uitgaven en inkomsten) met behulp van de excel-budgettabel
 • beschikbare hulp te vinden voor gezinnen waarvan de inkomsten onvoldoende blijken, op grond van een repertorium van het geheel van fiscale maatregelen, sociale hulp enz. waar een gezin kan van profiteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • na te gaan of de persoon effectief geniet van sociale rechten, financiële sociale hulp, fiscale regimes waarop hij / zijn aanspraak kan maken : gezinsuitkeringen, leefloon, werkeloosheidsuitkering, ziekenkas, gehandicaptenuitkering, belastingkrediet,...
 • en de bestaande pistes voor inkomensverhoging na te gaan, in het bijzonder door middel van arbeid : informatie over PWA-arbeid, dienstencheques,…
Met één muisklik krijg je toegang tot pistes waarmee je je uitgaven kan verminderen en je inkomsten verhogen, en tot de bestaande hulpmiddelen voor gezinnen in moeilijkheden.
Er werden een heleboel verwijzingen ingelast naar officiële en bevoegde sites in de vorm van hyperlinks. Zo krijgt de internetgebruiker directe toegang tot volledige en up-to-date-informatie via een speciaal daartoe bestemde site.

De minimale budgettaire referenties daarentegen hebben we met opzet geschrapt.

Immers, de bedragen waarover we beschikken in de Franse Gemeenschap werden sinds 2010 niet meer aangepast. Zelfs indien deze bedragen geïndexeerd worden, vertegenwoordigen ze in steeds mindere mate de levensduurte in Brussel...

We hebben ook vastgesteld dat bepaalde professionals de minimale referenties gebruikten zonder de bedragen ervan te indexeren en uitsluitend voor bepaalde korven (vaak de bedragen voor de voedselkorf), terwijl ze echter tal van andere posten ‘vergaten’ of reduceerden (hygiëne, kledij, vrije tijd, …).

De minimumbedragen worden noch geïndexeerd, noch aangepast, noch vervolledigd wanneer rekening gehouden wordt met de eigen situatie en de specificiteiten van het betroffen gezin :

 • Gezondheidstoestand van de gezinsleden
 • Afwezigheid van een diepvriezer of van de mogelijkheid grote hoeveelheden te kopen
 • Bijkomende noden in verband met een job
 • Kosten in verband met de studies van de kinderen

Daarom hebben we besloten deze bedragen uit onze budgettaire tabellen te halen.
Deze website bestaat momenteel enkel in het Frans.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief