Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws over de installatie van het programman dat door het OCMW van Brussel ontwikkeld werd voor het beheer van dossiers schuldbemiddeling in de door de GGC erkende diensten.

Verscheidene van jullie hebben me nieuws gevraagd over de installatie in de diensten schuldbemiddeling van het programma dat door het OCMW van Brussel ontwikkeld werd.

Historiek

Als steun aan de grondwerkers, pleiten wij al sinds enkele jaren bij onze subsidiërende overheden om de diensten schuldbemiddeling een doeltreffend en specifiek beheertool te geven.

De doelstelling is tegelijk:

 • Het administratief werk van de schuldbemiddelaars verminderen.
 • Statistische gegevens verzamelen zonder dubbele codering en die kunnen gebruiken voor de eigen behoeften van de dienst en ook op termijn over statistieken voor het hele Brussels Gewest beschikken.

Gevolg gevend aan een enquête van 2010 door onze vereniging en de Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Afdeling OCMW, heeft de GGC op 19 juli een subsidie van 100.000 euro vrijgemaakt.

Deze subsidie heeft tot doel een informaticaprogramma dat ontwikkeld werd door het OCMW van Brussel, ter beschikking te stellen en te installeren in de door de GGC erkende diensten schuldbemiddeling. Dit programma moet toelaten enerzijds schuldbemiddelingsdossiers te beheren en anderzijds informatie te vergaren over de situatie van de Brusselse gezinnen inzake schuldoverlast.

Er werd aan elke erkende dienst schuldbemiddeling voorgesteld een driepartijenovereenkomst af te sluiten met het Verenigd College en het OCMW van Brussel. In ruil daarvoor zal het Verenigd College zich ertoe verbinden de kosten verbonden aan de software-installatie voor zijn te rekening nemen.

De officiële voorstelling van het programma en van de overeenkomst door Ministers Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels vond plaats op donderdag 30 januari 2014.

Het programma zal gratis ter beschikking gesteld worden en geplaatst worden in de diensten schuldbemiddeling die de overeenkomst ondertekenen in ruil voor het vergaren van statistische gegevens.

Hoe ver staan we nu ?

Volgens mijn inlichtingen ziet de situatie er als volgt uit:

1. De hieronder vermelde instellingen hebben de overeenkomst ondergetekend….

 1. OCMW van Vorst
 2. OCMW van Molenbeek
 3. OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
 4. OCMW van Ukkel
 5. OCMW van Schaarbeek
 6. OCMW van Sint-Joost – ten – Node
 7. OCMW van Sint Agatha Berchem
 8. OCMW van Etterbeek (bijna ondertekend)
 9. Protestants Sociaal Centrum
 10. Legers des Heils (hebben nog geen gevolg ontvangen)
 11. Het Centrum voor Sociale opvang E.H. Froidure

2. Afspraken voor voorafgaande analyse werden uitgevoerd in volgende diensten:

 1. OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
 2. OCMW van Molenbeek
 3. OCMW van Sint-Joost – ten – Node
 4. Protestants Sociaal Centrum
 5. OCMW van Vorst
 6. OCMW van Schaarbeek
 7. OCMW van Ukkel

3. Het programma zal geplaatst worden bij:

 1. OCMW van Molenbeek

En U ? Is uw dienst door de GGC erkend ? Wenst uw dienst de overeenkomst ondertekenen? Wenst u verdere inlichtingen te krijgen?

Aarzel niet contact op te nemen met :

Heer Michel Dogot, Algemene Directeur, OCMW van Brussel
Tel : 02 543 61 70
mail: mdogot@cpasbru.irisnet.be

Anne Defossez, Directrice, Steunpunt-Schuldbemiddeling
Tel 02/217 88 06
mail : a.defossez@mediationdedettes.be

Christian Lejour, Vereniging van de Stad, en de gemeenten, afdeling OCMW
Tel 02/217 88 06
Mail : lej@avcb-vsgb.be

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief