Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Niet langer mogelijk om verzet aan te tekenen tegen een vonnis bij verstek (DECEMBER 2017)

Een rechter wijst een vonnis bij verstek wanneer de gedagvaarde partij niet verschijnt. In dat geval worden enkel de vorderingen van de eisende partij door de rechter onderzocht. Wanneer een vonnis bij verstek werd bekomen tegen een persoon, had deze laatste tot nog toe de mogelijkheid om verzet of beroep aan te tekenen tegen het vonnis. De regels zijn nu echter veranderd: verzet kan niet langer in alle gevallen worden aangetekend, zowel in burgerrechtelijke als in strafrechtelijke zaken.

Voortaan gelden volgende regels:

In burgerrechtelijke zaken is het in principe niet meer mogelijk om verzet aan te tekenen tegen een vonnis. Er zal verplicht beroep moeten worden aangetekend, behalve wanneer een beroep niet mogelijk is. In dat laatste geval blijft het verzet tot de mogelijkheden behoren. Ter herinnering: het is enkel mogelijk om beroep aan te tekenen tegen een vonnis als het geschil een zaak betreft met een geldwaarde hoger dan 1.860 € (voor de vrederechter), of 2.500€ (voor de rechtbank van eerste aanleg). Als bijvoorbeeld een vrederechter een verstekvonnis wijst voor huurachterstallen ten bedrage van 1.500 €, kan geen beroep worden aangetekend tegen het vonnis en blijft dus de mogelijkheid bestaan om verzet aan te tekenen. Als de huurachterstallen echter 2.000 € bedragen, kan in beroep worden gegaan en is het dus niet mogelijk om verzet aan te tekenen tegen het vonnis.

Op strafrechtelijk vlak is het verzet enkel toegestaan wanneer het niet verschijnen van de verweerder te wijten is aan een geval van overmacht.

Meer uitleg kan u vinden op de website van Droits Quotidiens: http://www.droitsquotidiens.be/fr/a... (in het Frans)

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief