Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Is er nieuws voor de toekomst voor de subsidie van de diensten voor schuldbemiddeling ?

Goed nieuws voor de door de GGC erkende diensten !

In de Regeerverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2019, in het hoofdstuk met titel “strijden tegen armoede en bestaansonzekerheid en insluiting promoten” (blz. 87), lezen wij met belang volgende opzet : “Daarnaast is het ook noodzakelijk financiële steun te verstrekken aan de schuldbemiddelingsdiensten”.

Wij kunnen ook in de Algemene Beleidsverklaring van het Verenigde College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie lezen : “De GGC zal erop toezien dat alle inwoners die er behoefte aan hebben toegang hebben tot een dienst voor schuldbemiddeling. Daartoe zal het VC, binnen de beschikbare begrotingsmarges, een structurele subsidie uittrekken voor de Brusselse diensten voor schuldbemiddeling »

Om de verklaringen van algemene politiek van de Regering van het Brussels hoofdstedelijk Gewest en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voorgedragen, Click hier.

Klein nadeel voor de door de Cocof erkende diensten !

In de Regeerverklaring van het College van de Commission communautaire française., is er niets specifiek over de schuldoverlast vermeld. De verklaring beperkt zich tot : « En ce qui concerne l’action sociale et la santé, le Collège poursuivra les chantiers de l’ambulatoire, notamment le développement de l’outil de programmation, l’évaluation du décret ambulatoire et la mise en œuvre de collectes de données. L’accord de majorité reprend également quelques priorités par secteur de l’ambulatoire »

Het blijft alleen maar te hopen dat de subsidie van de door de Cocof erkende diensten van deze voorrangen deel zullen uitmaken…

Om de volledige tekst (die slechts in het Frans bestaat) raad te plegen, click hier:

… En voor de door de VGC erkende diensten ?

Er bestaat ook niets over de strijd tegen de schuldoverlast in de Vlaamse Gemeenschapscommissie Bestuursakkoord 2014-2019 "Goesting in Brussel"

Gelukkig geniet het CAW Brussel - dat de enige door de VGC erkende dienst is – al van een subsidie van de Vlaamse Regering voor een voltijdswerker “projectsubsidies voor regionale samenwerkingsverbanden met het oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening, inclusief preventie van schuldenlast”, evenals van een “Brusselse” subsidie voor een voltijdse juriste voor de schuldbemiddeling, op basis van een overeenkomst met de VGC.

Wij hopen dat deze subsidie niet in het geding zal gebracht worden!

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief