Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Hoe een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling indienen ?

Bij de Griffie der Inbeslagnames of bij de diensten voor schuldbemiddeling van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kunt u het model van een verzoekschrift verkrijgen.

U dient dit in te vullen en in twee exemplaren bij de Griffie neer te leggen.

Alvorens deze procedure in te leiden, is het aan te raden contact op te nemen met een dienst voor schuldbemiddeling of met een advocaat om na te gaan of dit de beste oplossing is in uw specifiek geval.

Verzoekschrift Collectieve Schuldenregeling

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief