Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Goed nieuws uit de sector

Bij de behandeling en opvolging van een schuldbemiddelingsdossier kunnen tal van obstakels opduiken, die ontmoedigend kunnen werken. Daarom willen we als Steunpunt Schuldbemiddeling ook eens de “kleine overwinningen” die de sector behaald heeft in de verf zetten. We kunnen ze u niet allemaal meedelen, maar we hopen alvast dat onderstaande informatie u dienstig kan zijn!

-  NMBS/Etterbeek : De NMBS had oren naar de argumenten van onze modelbrief waarin we het bedrag van de kosten betwisten. De spoormaatschappij is ermee akkoord gegaan om het oorspronkelijk gevorderde bedrag van 200€ terug te brengen tot 10€ per vastgestelde inbreuk. Wel is het zo dat de NMBS deze toegekende korting beschouwt als een “commerciële geste”.

-  In een invorderingszaak van een schuld aan de DBDMH heeft de vrederechter van Ukkel de bedragen afgewezen, die onrechtmatig [1] gevorderd werden door de deurwaarder Leroy, namelijk de forfaitaire schadevergoeding van 55,00 € en de door de deurwaarder toegepaste interestvoet van 12 %. De rechter heeft de algemene voorwaarden afgewezen, waarvan immers niet kon worden bewezen dat de schuldenaar ze had aanvaard, en heeft in plaats daarvan de wettelijke bepalingen toegepast, die een forfaitaire vermeerdering van 15 % en een interest aan de wettelijke rentevoet voorschrijven. En het vonnis werd bij verstek gewezen!

-  De vrederechter van Etterbeek heeft de, door de ziekenhuizen Iris Sud aan een schuldenaar gevorderde forfaitaire schadevergoeding afgewezen met als reden dat de ziekenhuizen niet konden aantonen dat de schuldenaar in kennis was gesteld van de algemene voorwaarden en deze had aanvaard.

-  Dezelfde vrederechter heeft een vonnis geveld in dezelfde zin betreffende het medisch centrum Edith Cavell: de rechter heeft immers het gevorderde schadebeding afgewezen op grond van het feit dat de eisende partij geen enkel bewijs aanbrengt van de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Ook in deze zaak werd het vonnis bij verstek gewezen.

-  Tot slot wijzen we nog op het artikel verschenen in het dagblad Le Soir van woensdag 24 januari 2018 over de invordering van schulden en waarvoor wij werden geïnterviewd.

Aarzel niet om ons uw eigen successen mee te delen!

[1Selon les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 1997 fixant le tarif des transports urgents en ambulance effectués par le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet arrêté est d’application dans toutes les situations de transport urgent en ambulance à Bruxelles qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief