Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De gegevens van de Federaal ombudsman van de FOD Financien (JUNI 2019)

www.federaalombudsman.be

U kunt online een klacht indienen via het elektronische klachtenformulier of per e-mail op het adres :

Leuvenseweg 48 bus 6| 1000 Brussel
tél. 02 289 27 45 | fax 02 289 27 28
GRATIS nummer 0800 99 961

Als u vragen heeft, kunt u als professional ook rechtstreeks contact opnemen met Laurent Daniaux (voor dossiers in het Frans) en Bart Vandamme (voor dossiers in het Nederlands), auditeurs van de afdeling Financiën en Economie van de Federale Ombudsman.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief