Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De stuurgroep

Sinds haar oprichting, geniet de VZW STEUNPUNT SCHULDBEMIDDELING van de actieve en vrijwillige deelneming van een twaalftal schuldbemiddelaars (maatschappelijke werkers en juristen) zowel afkomstig uit de publieke sector (OCMW ’s) als uit het verenigingsleven.
De stuurgroep komt maandelijks samen en helpt ons in de keuze van thema’s voor de Ronde Tafels, de maandelijkse conferentie-debatten en de opleidingen.
Dit werk met de schuldbemiddelaars is essentieel want het laat ons toe de realiteit van het terrein te kennen en onze activiteiten te kunnen aanpassen aan de echte noden van de schuldbemiddelaars.

«De stuurgroep is een ontmoeting- en uitwisselingsplaats tussen diensten schuldbemiddeling. Hij laat de diensten toe elkaar te ontmoeten, te leren kennen, ervaring en problemen uit te wisselen en gezamenlijk na te denken over hun manier van werken en deze verder te laten evolueren. »

«De doelstelling van de stuurgroep is het ontwikkelen en uitdiepen van bedenkingen rond gemeenschappelijke thema’s, het aanmoedigen van bedenkingen en veranderingen in de praktijken van de sector en het ontwikkelen van hulpmiddelen die beantwoorden aan de verwachtingen van de sector. »

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief