Oktober 2019

De krant van de schuldbemiddelaars

Inhoud

De krant van oktober 2019

Dag allemaal,

Een paar dagen voor de grote werk- en studiedag van de schuldbemiddelaars van 24/10/2019 sturen we jullie nog een nieuwe Krant.

Het overzicht van deze maand:

OPLEIDINGEN,
Inschrijven is steeds mogelijk voor de volgende opleidingen:

  • Comment contester une décision devant le tribunal du travail dans le cadre d’un RCD et/ou hors RCD ? (op 25/10/2019)
  • Comment trouver les failles d’un contrat de crédit à la consommation pour mieux négocier avec le prêteur ? (op 04, 07 en 11/11/2019)

ONZE ROL ALS VAKVERENIGING : Net voor de Grote Werk- en Studiedag lijkt het ons interessant om volgende punten aan te kaarten :

  • De acties van het Steunpunt Schuldbemiddeling ter bestrijding van misbruik door gerechtsdeurwaarders. Wij herinneren u aan de verschillende rechtsmiddelen tegen misbruik door gerechtsdeurwaarders en geven u een overzicht van de verschillende klachten die door ons zijn ingediend of worden gevolgd.
  • Wijziging van het thema van het conferentiedebat van maart 2020. De vergadering met MyTrustO wordt uitgesteld terwijl we het COm, het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden, zullen ontmoeten, waarmee we een partnerschap rond het thema zelfstandigen willen ontwikkelen.

JURIDISCHE STEUNPUNT :

  • GESELECTEERDE THEMA’S : Wij maken gebruik van deze publicatie om info’s te delen over onderwerpen die wij bestudeerd hebben naar aanleiding van onze telefonische hotlines of contacten met schuldbemiddelaars. Deze maand :
    • Moet ik mijn ziekenfondsbijdragen betalen ?
  • OPVOLGING VAN DE ACTUALITEIT : Onze juristen houden ook het juridische nieuws van de sector in de gaten, en deze keer vestigen we u aandacht op :
    • De algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering met betrekking tot de diensten schuldbemiddeling.

Veel leesplezier.

Welke rechtsmiddelen tegen misbruik door gerechtsdeurwaarders. (OKTOBER 2019)

imprimer

In de praktijk wordt een schuldbemiddelaar vaak geconfronteerd met maatregelen van deurwaarders die hij als onevenredig of onrechtmatig beschouwt. Door het statuut van ambtenaar van de burgerlijke stand is het beroep van gerechtsdeurwaarder een erg gecontroleerd en beschermd beroep, in die mate dat hij een zekere immuniteit lijkt te genieten en hem niets ten laste kan worden gelegd. Maar er bestaan echter verschillende rechtsmiddelen tegen misbruik door gerechtsdeurwaarders.

>>Lees meer

Verplichte ziekenfondsbijdragen, ja maar … (OKTOBER 2019)

imprimer

De betaling van de ziekenfondsbijdragen wordt vaak beschouwd als een uitgave die essentieel is voor de menselijke waardigheid. Mensen die met een zeer krap budget moeten rondkomen, neigen er zelfs toe hieraan evenveel belang te hechten als aan de betaling van huur of energiekosten. Maar is dat wel echt nodig ?

>>Lees meer

De Brusselse regering bevestigt opnieuw haar engagement om de diensten schuldbemiddeling te versterken, de strijd aan te binden tegen misbruiken en tegen waterarmoede. (OKTOBER 2019)

imprimer

Zie de tekst van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering die op donderdag 18 juli 2019 voorgesteld werd door Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering.

>>Lees meer

KLACHTENRAPPORT tegen de gerechtsdeurwaardeers (OKTOBER 2019)

imprimer

Aangezien de tuchtrechtelijke klachtenprocedure tegen gerechtsdeurwaarders zeer omslachtig is en het dossier zo niet vooruitgaat, werkt dit vaak ontmoedigend voor schuldbemiddelaars die geconfronteerd worden met duidelijk misbruik door gerechtsdeurwaarders. Daarom stelt het Steunpunt al enkele jaren voor om de neerlegging en opvolging van klachten voor zijn rekening te nemen. Hiertoe laat men de schuldenaar een volmacht ondertekenen op naam van het Steunpunt, laat men hem een formulier invullen en ons de nodige documenten en uitleg bezorgen.

>>Lees meer

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.