Februari 2016

De krant van de schuldbemiddelaars

Inhoud

De krant februari 2016

Reflectiedag van donderdag 17 december 2015 : De toegankelijkheid van diensten schuldbemiddeling

imprimer

De reflectiedag die werd georganiseerd in samenwerking met BIZ en het Brussels Steunpunt was een groot succes. Hulpverleners uit de sector waren talrijk aanwezig.
De opzet van deze dag was samen nadenken over hoe we mensen beter wegwijs kunnen maken in het hulpverleningsaanbod rond budget en schulden, hoe we beter tegemoet kunnen komen aan hun vragen en hoe we hen beter kunnen onthalen. In het kader hiervan werd ook de samenwerking tussen verschillende diensten onder de loep genomen ( OCMW-CAW; diensten schuldbemiddeling- sociale diensten).

>>Lees meer

Schuldvordering : het mes in de extra kosten! Het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling en Test-Aankoop nemen het samen op tegen overdreven hoge kosten!

imprimer

Mensen met een betalingsachterstand krijgen vaak overdreven hoge kosten aangerekend door de schuldeiser. Dat kan gaan tot een verviervoudiging van het oorspronkelijk gefactureerde bedrag.
Ongehoord, zeggen Test-Aankoop en het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een voorstel doen om de wet bij te sturen.

>>Lees meer

Wat verandert er voor u in de praktijk door de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht, of “Potpourri-wet I”?

imprimer

De wet “Potpourri I” is op 19 oktober 2015 in werking getreden.
Reeds in het stadium van “wetsontwerp” stuitten de voorgestelde hervormingen op felle kritiek vanwege tal van commentatoren . Wij treden hen graag bij in deze kritiek die ons volledig gegrond lijkt.

In wat volgt, gaat het er evenwel niet om de nieuwe maatregelen te beoordelen, maar wel om concreet te bekijken welke veranderingen zij met zich meebrengen in de manier waarop schuldbemiddelingsdossiers worden behandeld.

>>Lees meer

Uitnodiging: Studiedag ’Omdat je geld telt!’

imprimer

Graag nodigen wij u op 15 maart 2016 uit op de studiedag ‘Omdat je geld telt!’.

>>Lees meer

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons per mail info@steunpuntschuldbemiddeling.be op te nemen.