Mei 2020

De krant van de schuldbemiddelaars

Inhoud

De Krant van juni 2020

Dag allemaal,

Al zijn we nog lang niet bevrijd van dit virus, lijken we dichter bij het einde dan het begin van de lockdown te zijn. Daarom bieden wij u deze Krant aan, die een uitstekende manier blijft om u op afstand op de hoogte te houden van nieuws uit de sector.

Volgende onderwerpen komen aan bod :

OPLEIDING :

Als gevolg van de gezondheidsmaatregelen zijn al onze opleidingen geannuleerd en voor volgend academisch jaar gepland.

ROL ALS VAKVERENIGING :

Conferentie-Debatten et Rondetafels :

De conferentie-debatten met VIVAQUA en de invorderingsdiensten van de ziekenhuizen werden geannuleerd samen met de rondetafel over preventie.
Het Conferentie-debat over de Juridische Actualiteiten zal wel digitaal plaatsvinden op donderdag 25/06/2020 van 9.30 u. tot 12 u.. De uitnodiging is HIER beschikbaar.

Ondertussen vindt u hier het verslag van de Ronde Tafel van 21/02/2020 met de gerechtelijke schuldbemiddelaars en een beknopte gids over de werking van de verkoopzaal van de gerechtsdeurwaarders van Brussel, naar aanleiding van onze bezoeken van 21/11/2019 en 09/01/2020.

Wat betreft de gevolgen van de Grote Studiedag van 24/10/2019 werd het werk van de reflectiegroepen van de verschillende workshops helaas stilgelegd vanwege de gezondheidscrisis, waardoor het werk op het terrein prioriteit kreeg.

Lobbying

Dit was een intensieve periode rond het lobbyen. We hebben de politici eerst aangesproken over de eisen van de sector tijdens de gezondheidscrisis en vervolgens werden we betrokken bij vergaderingen ter ondersteuning van de Brusselse Task Force "sociale noodsituaties" om de zorgen van het terrein bekend te maken.
U vindt hier een lijst van de "hete" lobbyproblemen waaraan het STEUNPUNT actief deelneemt en de ontwikkelingen ervan sinds de laatste Krant van maart 2020.

ROL ALS JURIDISCH STEUNPUNT :

Geselecteerde onderwerpen :

Na de opschorting van de beslagen op roerende goederen hebben de gerechtsdeurwaarders hun aandacht verlegd naar de procedures van loonbeslag. Het is echt moeilijker om een loonbeslag te stoppen dan een beslag op roerende goederen en we hebben veel vragen over dit onderwerp ontvangen. Hieronder vindt u een artikel waarin de resultaten van onze diverse opzoekingen worden samengevat.

Tijdens de lockdown maakte de informatisering van het rechtssysteem een grote sprong voorwaarts en werd het systeem voor het indienen van verzoekschriften (CSR en andere) via E-DEPOSIT geüpdatet. Hier is een kort artikel over hoe het werkt is een kort artikel over hoe verder te gaan met SBD’s

Juridische bijstand :

De juridische actualiteit is uiteraard gewijd aan de maatregelen die genomen werden om de gevolgen van de gezondheidscrisis te bestrijden. Onder het tab "FEDERATIE" houden we een speciale sectie over het Coronavirus bij, die onder andere een lijst bevat van de verschillende maatregelen die invloed hebben op de schuldbemiddelingssector.

Wij raden u ook aan om dit bericht over de opschorting van de beslagen en ons artikel over "corona"-boetes te raadplegen.

ONZE PREVENTIEROL :

Het preventie-team van het STEUNPUNT heeft een fantastisch instrument voor budgetanalyse ontwikkeld waarmee de gebruikers de balans kunnen opmaken van hun situatie, een stapje terug kunnen doen en naar een oplossing kunnen evolueren. De KITAMOI, zoals het wordt genoemd, is nu online beschikbaar (alleen in het Frans) onder de tab " PREVENTIE ", of door HIER te klikken.
Wij wensen u veel leesplezier

Opschorting van uitvoerend beslag, ook voor particulieren!!

imprimer
10/06/2020

Er werden al maatregelen genomen om vervolgingen en beslagen op te schorten voor bedrijven die door de pandemie in moeilijkheden verkeerden. Er worden eindelijk identieke maatregelen genomen voor particulieren.

>>Lees meer

Hoe een loonbeslag doen stoppen ?

imprimer
12/06/2020

Door de sluiting van de veilingzalen van de gerechtsdeurwaarders tijdens de lockdown, hebben deurwaarders hun toevlucht genomen tot andere middelen van tenuitvoerlegging dan het roerend beslag. Tot deze middelen behoort het loonbeslag, wat inhoudt dat men zich wendt tot de schuldenaar van inkomsten van de vervolgde persoon (werkgever, RVA, ziekenfonds, ...) om het beslagbaar gedeelte van het inkomen in beslag te laten nemen en rechtstreeks door te storten naar de gerechtsdeurwaarder.

>>Lees meer

ontmoeting met de vereniging van de Franstalige Gerechtelijke Schuldbemiddelaars van Brussel

imprimer

Verslag van de Conferentie-Debat van 21/02/2020

12/06/2020

Op 21/02 hadden we een ontmoeting met de vereniging van de Franstalige Gerechtelijke Schuldbemiddelaars van Brussel in het justitiepaleis aan het Poelaertplein.

Voor een publiek samengesteld uit voor 1/3 gerechtelijke schuldbemiddelaars, 1/3 minnelijke schuldbemiddelaars en 1/3 minnelijke schuldbemiddelaars die ook aan gerechtelijke schuldbemiddeling doen, hebben we eerst kort de werkingsprincipes van de diensten schuldbemiddeling overlopen, om vervolgens gesprekken te lanceren over de bemiddelingspraktijken op alle niveaus.

>>Lees meer

Verdediging van de belangen van het sector : Stand van zaken in juni 2020

imprimer
12/06/2020

Eén van de opdrachten van het Steunpunt is het bevorderen en verdedigen van de belangen van de Brusselse Diensten Schuldbemiddeling. Hier is een samenvatting van de acties die sinds de laatste Krant ondernomen werden.

>>Lees meer

Beknopte gids over de gedwongen verkoop van roerende goederen in de Verkoopzaal der gerechtsdeurwaarders van Brussel

imprimer

Verslag van de bezoeken van 21/11/2019 en 09/01/2020

29/05/2020

Sinds 3 jaar organiseert het Steunpunt een rondleiding voor schuldbemiddelaars in de veilingzaal der gerechtsdeurwaarders van Brussel. Het doel van dit bezoek is de maatschappelijk werkers vertrouwd te maken met deze instelling en hen bewust te maken van wat er werkelijk schuilgaat achter de dreiging van verkoop van roerende goederen, die vaak gebruikt wordt door gerechtsdeurwaarders.

>>Lees meer

CORONAVIRUS - Hoe zit het met de boetes voor het niet naleven van de lockdownmaatregelen ?

imprimer
07/05/2020

Amper 4 dagen na de eerste lockdownmaatregelen kondigde de regering aan dat er sancties zouden komen omdat de regels niet voldoende werden gerespecteerd. Sindsdien hebben verschillende actoren van de gerechtelijke wereld zich in de pers uitgelaten over het illegale karakter van deze sancties. Er werd opgeroepen om de opgelegde boetes te betwisten of zelfs helemaal niet te betalen.

In dit artikel gaan we na hoe de vork in de steel zit. We zetten op een rijtje wat we weten over deze boetes en wat we u aanraden om te doen.

>>Lees meer

Hoe kan je een verzoekschrift CSR indienen via E-DEPOSIT ?

imprimer
14/05/2020
update op 15/05/2020

In het kader van de modernisering en informatisering van het rechtssysteem hebben de rechtbanken en gerechtshoven een computersysteem ontwikkeld om brieven, documenten en verzoekschriften rechtstreeks online in uw dossier te deponeren.

>>Lees meer

CORONAVIRUS - Effecten van gezondheidsmaatregelen op de sector schuldbemiddeling

imprimer
Gepubliceerd op 09/04/2020
Laatste update op 15/05/2020

Beste schuldbemiddelaar(ster),

Hieronder volgt een kort overzicht van de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 tegen te gaan en die een impact hebben op de sector schuldbemiddeling :

>>Lees meer

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.