Juni 2021

De krant van de schuldbemiddelaars

Inhoud

De Krant van Juni 2021

Dag allemaal,

Laten we het einde van de eerste helft van dit vrij bijzondere jaar benutten om een stand van zaken op te maken met betrekking tot het Steuncentrum.

De inhoudsopgave van dit nummer:

OPLEIDING:
Geen enkele opleiding is voorzien tijdens de vakantie, dit om voorrang te geven aan de opvolging van de dossiers. Het opleidingsprogramma voor het academiejaar 2021-22 wordt momenteel uitgewerkt en wordt u binnenkort meegedeeld.

ROL FEDERATIE:
DEBATCONFERENTIES EN RONDETAFELGESPREKKEN:
Het laatste Rondetafelgesprek over de preventieprojecten werd via Zoom gehouden op donderdag 24/06/2021. U zult spoedig het programma van het volgende jaar ontvangen.
U kunt ook kennis nemen van het verslag van de debatconferentie van maart (voorstelling van het Bureau voor Juridische Bijstand of BJB) en van april (ontmoeting met de Federale Bemiddelaar) op onze website of via de volgende link.

VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE SECTOR:
Naast de publicatie van de video’s over minnelijke en gerechtelijke schuldbemiddeling is het Steunpunt de belangen van de sector in verschillende domeinen blijven verdedigen en promoten.
Hier vindt u een overzicht van de “hete” dossiers op het vlak van lobbying die zijn geëvolueerd sinds de laatste Nieuwsbrief.

OPDRACHT VAN JURIDISCHE BIJSTAND:
GEKOZEN VRAAG: een van de taken van de schuldbemiddelaar is het controleren van de geldigheid van de schulden van de gebruiker, waarbij steeds de verjaring in het oog gehouden moet worden. Daarom worden we tijdens onze dienst vaak geconsulteerd over dit onderwerp. Hierbij dus een artikel dat we hebben geschreven voor het tijdschrift Echos du Crédits, waarin de belangrijkste zaken die men moet weten over verjaring op een rijtje worden zet.

OPVOLGING VAN DE LAATSTE JURIDISCHE ONTWIKKELINGEN: Sinds eind maart plaatsen we op onze website nuttige weetjes over de sector. Aan de hand van een 2-tal publicaties per week brengen we in enkele lijnen informatie en nieuws die/dat nuttig kan zijn in uw werk als bemiddelaar. Dit overzicht is toegankelijk via de homepage van onze website of via de rubriek “kort juridisch nieuws”. Het wordt ook weergegeven op Facebook of Linkedin voor de abonnees.
De onderwerpen kunnen variëren van de adreswijziging van een schuldeiser tot de publicatie van het jaarverslag van een partnerinstelling. Maar ze kunnen ook van u komen. Aarzel niet ons te contacteren als u een praktijk of nieuwtje ter ore komt die/dat interessant is voor de sector.

PREVENTIEROL:
In het kader van haar opdracht heeft de dienst Preventie van het Steuncentrum 4 informatievideo’s over de schuldbemiddelingssector gemaakt. Die video’s zijn bestemd voor het grote publiek en zijn gratis toegankelijk sinds de officiële voorstelling ervan op het Rondetafelgesprek van mei.
Meer informatie over het volgende artikel.

Veel leesplezier.

Ontmoeting met het (franstalige) BJB - Bureau voor Juridische Bijstand (JUNI 2021)

imprimer

Op 25/03/2021 legde Meester Sarah DENIS, advocate aan de Franstalige balie van Brussel en lid van het Franstalige Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) te Brussel, ons de werking van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand uit naar aanleiding van de voorstelling van de nieuwe website van het BJB: https://bajbruxelles.be/

>>Lees meer

Video’s over schuldbemiddeling en oplossingen om overmatige schuldenlast te bestrijden

imprimer
>>Lees meer

de Verjaring (JUNI 2021)

imprimer

Artikel verschenen in « Les Echos du Crédit et de l’Endettement » nr n°70 (april-mei-juni 2021)

>>Lees meer

VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE SECTOR : STAND VAN ZAKEN VAN JUNI 2021

imprimer

Een van de opdrachten van het Steunpunt is het bevorderen en verdedigen van de belangen van de Brusselse diensten voor schuldbemiddeling en het formuleren van aanbevelingen over kwesties die verband houden met overmatige schuldenlast. Het doel hierbij is het vergemakkelijken van de toegang tot rechten, het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid en het verdedigen van de menselijke waardigheid van mensen in financiële moeilijkheden, die geconfronteerd worden met schulden.

>>Lees meer

Nieuws van de sector

imprimer

Hier vindt U een reeks van praktische informaties die in het dagelijkse beheer uw dossiers nuttig kunnen zijn.

>>Lees meer

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.