Februari 2015

De krant van de schuldbemiddelaars

Inhoud

De Krant februari 2015

Op krediet (over)leven

imprimer

De laatste uitgave van Financité (december 2014) "op krediet (over)leven" heeft als doel stereotypen te breken.

>>Lees meer

De laatste uitgave van “Les Echos du crédit et de l’endettement”

imprimer

In de laatste uitgave van “les Echos du crédit et de l’endettement” (n°44- december 2014), geeft Nathalie Cobbaut o.a. het woord aan Béatrice Verhaegen, schuldbemiddelaarster bij de Free-Clinic, ter gelegenheid van haar vertrek op "pensioen"

>>Lees meer

De blog van de Steungroep … online

imprimer

De Steungroep bestaat sinds oktober 2013 en is samengesteld uit mensen die een beroep doen op de Brusselse diensten schuldbemiddeling en die bijeenkomen om samen oplossingen te zoeken voor de moeilijkheden die ze ondervinden in verband met schuldoverlast.

>>Lees meer

Oproep : recuperatiemateriaal … voor kunstatelier

imprimer

De steungroep heeft een kunstatelier ontwikkeld waar vrouwen knowhow uitwisselen in verband met naaiwerk, customisering van kleren, textiel design, brei-of haakwerk …

>>Lees meer

Nazorg in het kader van budget- en schuldhulpverlening

imprimer

In « Echos du crédit de l’endettement » van okt-dec 2014 (no. 44 p8-9), heeft Nathalie Cobbaut een artikel geschreven over “Nazorg in het kader van budget- en schuldhulpverlening”, een project van BIZ Brussel.

Wietske Van Gils, coordinatrice van het project BIZ Brussel legt het ons uit

>>Lees meer

Elektriciteitsrekeningen onderworpen aan de verjaringstermijn van een jaar

imprimer

De traditionele visie, bevestigd door de rechtspraak, was dat energiefacturen onderworpen zijn aan een verjaringstermijn van 5 jaar op basis van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.

Een vrederechter te Grâce-Hollogne had deze visie evenwel reeds in 2011 ondermijnd door te oordelen dat energierekeningen na één jaar verjaren, dit op basis van 2272 van het Burgerlijk Wetboek (zie onze nieuwsbrief van juli 2013).

Het Hof van Beroep te Bergen oordeelde in dezelfde zin als voornoemde vrederechter, in een arrest van 13 maart 2014.

Het Hof van Cassatie heeft deze rechtspraak bevestigd in een recent arrest van 8 januari 2015.

>>Lees meer

Enkele cijfers en bedragen voor 2015

imprimer
>>Lees meer

Opgelet gevaar !!!!!!!!! HOIST KREDIT AB + DIKAIOMA

imprimer

In september 2013 hadden we u al gewaarschuwd voor de inningspraktijken van de maatschappij HOIST, die de schulden van CITIBANK heeft overgenomen. Wij vinden dezelfde praktijken nu ook terug in verschillende dossiers van oude schulden van Electrabel !!!

>>Lees meer

Blijven gerechtsdeurwaarders ongestraft ?

imprimer

Naar aanleiding van de grote lobbyingactie die wij in 2012 ondernamen om de onrechtmatige praktijken van gerechtsdeurwaarders inzake de minnelijke invordering van schulden van de consument aan te klagen, heeft de Nationale Kamer ons haar wens meegedeeld om met ons samen te werken en ons daarbij uitgenodigd op meerdere werkvergaderingen.

>>Lees meer

Onze vormingen

imprimer

Er zijn nog plaatsen vrij voor de vorming

>>Lees meer

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons per mail info@steunpuntschuldbemiddeling.be op te nemen.