Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Dag Zonder Krediet werkt samen met het programma “On n’est pas des pigeons (We zijn geen duiven)”

Het team van het programma "On n’est pas des pigeons" werkt ook in 2017 weer samen met de Dag Zonder Krediet en zal hierover een reportage maken die op vrijdag 24/11/2017 wordt uitgezonden.

De dag zonder krediet, wat is dat?
Als gezamenlijk initiatief van het Steunpunt Schuldbemiddeling en Equipes populaires, groepeert het platform DzK vandaag 31 Franstalige en Nederlandstalige verenigingen.
Het is de bedoeling om de consumenten bewust te maken van de gevaren van krediet en om aanbevelingen te doen aan de overheid om de bescherming van de meest kwetsbare consumenten te verbeteren.
De DzK organiseert elk jaar een dag waarop de aandacht van het grote publiek gevestigd wordt op de valkuilen en de gevaren van krediet. Tijdens onze laatste campagne, die in 2015 en 2016 plaatsvond, wilden we jonge consumenten waarschuwen voor valse "gratis" aanbiedingen. U kunt al onze voorbije campagnes bekijken op deze website: http://www.journeesanscredit.be/spip.php?rubrique4.
Dit jaar hebben we besloten om de nadruk te leggen op het extreme gemak waarmee een consumentenkrediet kan worden aangegaan, het feit dat kredietgevers vaak nalaten om de financiële situatie van de kredietnemer te onderzoeken en de mogelijkheid die wordt geboden om meerdere dergelijke kredieten aan te gaan zodat het ontleende bedrag aanzienlijk kan oplopen.
De artikelen VII. 69, 70, 75 en 77 van het Wetboek van Economisch recht (voormalige artikelen 10, 11 en 15 van de Wet op consumentenkrediet van 22 oktober 1991) die we hieronder beschrijven, vormen van in het begin de hoeksteen van de bescherming van de consument en van een verantwoorde kredietverstrekking.
Zij leggen de kredietgevers en kredietbemiddelaars een advies- en informatieplicht op, wat betekent:
-  De verplichting om de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen, in het bijzonder via de raadpleging van de Centrale voor kredieten aan particulieren (art. VII.69 en 77 – oud art. 10 en 15) ;
-  De verplichting om het krediet te zoeken dat het best is aangepast aan de behoeften van de consument (art. 11 voor de laatste wijziging, Artikel VII.75 – oud art. 15§ 1- oud art. 11) ;
-  Het verbod om te lenen aan een consument die niet in staat zal zijn om het terug te betalen (Art. VII.77 §2 – oud art. 15 §2 ongewijzigd).
In theorie beschermen deze teksten de consument. In de praktijk denken wij echter dat de realiteit anders is; dat de wet niet wordt nageleefd en de bestaande sancties niet worden toegepast.
Dit probleem is niet recent: we zien dit al jaren. Reeds in 2011 deden we een beroep op de RTBF om een reportage te maken over dit onderwerp (uitgezonden op 24/11/2011). Video beschikbaar hier : https://www.youtube.com/watch?v=GGj...
De aangekaarte problematiek zorgde voor een bewustwording bij een groot aantal mensen. Tot op vandaag gebruiken de ledenverenigingen van het platform deze reportage nog steeds als materiaal voor hun pedagogische en educatieve acties rond de preventie van schuldenoverlast.
Het leek ons dus interessant om de situatie 6 jaar later te vergelijken om te kijken wat er eventueel veranderd of geëvolueerd is… Wordt vervolgd!!!

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief