Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

B.5 BELASTINGEN en TAKSEN

1° particulieren: Personenbelasting (PB) – verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling

Moet ik deze belastingen betalen ? JA.
De belasting blijft verschuldigd maar de betalingstermijn, die meestal 2 maanden bedraagt, wordt verlengd tot 4 maanden.
Wat moet je doen ? Dit gebeurt automatisch.

In geval van betalingsmoeilijkheden,
Kan je contact opnemen met de administratie die de betaling eist om betalingstermijnen en -voorwaarden te onderhandelen (het telefoonnummer en adres vind je terug op je aanslagbiljet = het blad met de berekening van de verschuldigde belasting).

2° zelfstandigen: PB/BTW/bedrijfsvoorheffing/vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting

Moet ik deze belastingen betalen ? JA,
De belasting blijft verschuldigd, ook al werden de gebruikelijke betalingstermijnen met 2 maanden verlengd.

In geval van betalingsmoeilijkheden :

  • mogelijkheid om gemakkelijk een afbetalingsplan te bekomen,
  • mogelijkheid tot kwijtschelding van boetes in geval van laattijdige betaling,
  • mogelijkheid tot kwijtschelding van interesten.
    Wat moet je doen ? Vul een formulier in op de website van de FOD Financiën.
3° zelfstandigen: sociale bijdragen van de zelfstandigen

Moet ik mijn bijdragen betalen ? NEEN,
Er bestaat de mogelijkheid om vrijstelling of vermindering van de sociale bijdragen aan te vragen. (Dit gebeurt quasi automatisch voor de eerste 2 kwartalen van 2020.)
Wat moet je doen ? Dien een aanvraag in bij je sociaal verzekeringsfonds (sociale kas voor zelfstandigen).

4° zelfstandigen: citytaks, belasting voor marktkramers, kiosken en ambulante verkoop, terrastaks

Moet ik deze betalen ? NEEN.
Wat moet je doen ? Dit gebeurt automatisch, deze taksen en belastingen zullen niet worden geïnd tijdens de periode van lockdown.

Om naar het hoofdartikel terug te keren, moet u HIER klikken of zoeken in het gedetailleerde menu aan de linkerkant

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief