Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

A.1. JE BENT WERKNEMER

1° Als je telewerkt :

Als je telewerkt, kan dit een impact hebben op je inkomen. Je ontvangt namelijk geen verplaatsingsvergoeding meer aangezien je je niet naar kantoor begeeft, maar deze kan wel vervangen worden door een telewerkvergoeding.
Wat moet je doen?  Je moet dit bespreken met je werkgever.

2° Tijdelijk werkloos :

Als telewerken niet mogelijk is voor jouw functie, kan je werkgever je tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht of om economische reden. Let op: dit heeft gevolgen voor je inkomen en je loonbelasting. WE WERKEN AAN EEN MEER GEDETAILLEERD ARTIKEL OVER DIT ONDERWERP.

De verzekeringen (hospitalisatie - werkongevallen,...) afgesloten door je werkgever en die normaal gesproken zouden moeten stoppen in geval van werkloosheid worden uitzonderlijk gehandhaafd.
Wat moet je doen ?  Dit gebeurt automatisch.

3° Ouderschapsverlof :

NIEUW Als je thuis een kind hebt dat jonger is dan 12 jaar of gehandicapt is, kan je je werkgever om speciaal "corona" ouderschapsverlof vragen. Dit verlof kan slechts deeltijds worden opgenomen (1/5 de of halftijds) voor de periode van 1 mei tot 30 juni en wordt 25% meer betaald dan een normaal ouderschapsverlof.
Wat moet je doen ? Het is niet automatisch, je moet het je werkgever vragen en hij moet het accepteren. Daarom is het raadzaam om je aanvraag te motiveren.

Om naar het hoofdartikel terug te keren, moet u HIER klikken of zoeken in het gedetailleerde menu aan de linkerkant

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief