Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

standaardprocedure voor de toekenning van afbetalingsplannen

Standaardprocedure voor de toekenning van afbetalingsplannen

Op 31 januari jl. werden wij door de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Inning en de Invordering) uitgenodigd op een infosessie die tot doel had "de instrumenten en diensten voor te stellen, die de overheid kan aanbieden aan de burger die met betalingsproblemen te maken krijgt".
In de bijlage vindt u de presentatie van deze infosessie.
Wat moeten we hieruit onthouden? Voortaan ligt de beoordelingsbevoegdheid voor de toekenning van een afbetalingsplan aan de belastingplichtige (...)

Aucune formation dans cette rubrique

Soutien & Partenaires

Agenda

June 2024 :

Nothing for this month

May 2024 | July 2024

  • Evenement CAMD
  • Evenement partenaire
  • Formation

Newsletter