Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Toerekening van betalingen

Toerekening van betalingen (SEPTEMBER 2022)

Wat gebeurt er als u te veel betaalt of geen mededeling vermeldt bij de betaling ? En als u slechts een deel van de schuld betaalt, welke bedragen (hoofdsom, interesten, kosten, ...) worden dan het eerst terugbetaald ? De wetgever heeft rekening gehouden met deze verschillende situaties en heeft voorzien in een reeks regels die wij hieronder toelichten.
Keuze van de toewijzing van de betaling
Allereerst moet worden opgemerkt dat het de schuldenaar is die beslist over de toewijzing van (...)

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief