Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws van de sector schuldbemiddeling in Brussel en elders

EN VRAC - 1 nl

26/10/2023 - CSR : Zoals gespecificeerd in ons bericht van 12/09 (hieronder) zal het Centraal Register voor Collectieve Schuldenregelingen of JustRestart in werking treden op 02/11/2023. De informatie werd aangekondigd in een KB van 11/10/2023, gepubliceerd op 26/10/2023.


EN VRAC - 2 nl

07/11/2023 - CSR : Ten gevolge van een technisch probleem ontvangt de griffie van de Arbeidsrechtbank van Brussel geen bericht in geval van neerlegging op het JustRestart platform. In eerste instantie is het daarom beter om uw documenten ook per e-mail naar hen op te sturen (of via e-deposit).


EN VRAC - Renvoi général nl

Andere tips van de sector lezen

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief