Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Agenda

Conferentie-debatten

Donderdag 20 oktober 2016

Bruxelles Laïque

Stand van zaken rond de parkeervergoedingen en het Gewestelijk Parkeeragentschap.

Deze vergaderingen bieden de schuldbemiddelaars de mogelijkheid : om belangrijke schuldeisers of actoren van de wereld van de schuldoverlast te ontmoeten ; om op de hoogte te blijven van de juridische actualiteiten die uiterst belangrijk zijn voor hun dagelijks werk ; om op vlak van specifieke materies gevormd te worden zonder dat dit noodzakelijkerwijs een opleidingsdag vereist (verkoop op afstand, tarief van de gerechtsdeurwaarders, enz…) ; om elkaar te ontmoeten en hun standpunten over belangrijke thema’s uit te wisselen (beroepsethiek, budgettaire begeleiding, gerechtsdeurwaarders en...

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief