Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Enkele cijfers en bedragen voor 2015

Loonbeslag en loonsoverdracht

Op 24 december verscheen het KB van 19/12/14 tot uitvoering van artikel 1409 §2 van het Gerechtelijk Wetboek waarin de nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonsoverdracht heel lichtjes aangepast werden vanaf 1 januari 2015.

Het bedrag dat vatbaar is voor beslag of overdracht kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Deze vermindering bedraagt nog altijd € 66 in 2015.

U kunt bijgewerkte versie van het rekenprogramma voor de niet voor beslag vatbare inkomsten op onze website terugvinden. Dit programma is beschikbaar onder de rubriek Info & Tools/Computerprogramma/Software voor de berekening van niet voor beslag vatbare bedragen.

Voornaamste tarieven voor de aktes van de gerechtsdeurwaarders : indexering – tarieven 2015 (op basis van KB van 30/11/1976) BS 24.12.2014

Zie : http://www.gerechtsdeurwaarders.be/index.php/nl/de-gerechtsdeurwaarder/tarief

Let op: er moet nog 21% BTW toegevoegd worden aan de bedragen in de tabel van deze website

Maximale prijzen van de basisbankdienst – indexering – tarief 2015

(op basis van art. 3 §3 van de wet van 24 maart 2003 die een basisbankdienst voorziet) BS 17.12.2014;

14,94 € voor het jaar 2015.

Brussels Woningfonds : voorwaarden 2015 om een toelage voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisvestiging te bekomen

(Ordonnantie van 16.07.1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad houdende organisatie van de toekenning van een toelage voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisvestiging)

Het belastbaar gezinsinkomen van 2013 (aanslagjaar 2014) mag niet hoger zijn dan de bedragen vermeld in onderstaande tabel.

woningfonds 2015
Wettelijke interesten

Kleine daling van de wettelijke interestvoet in 2015: 2,50% i.p.v. 2,75% in 2014.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief