September 2023

De krant van de schuldbemiddelaars

De Krant van september-oktober 2023

Hallo allemaal,

Een nieuw academisch jaar is begonnen, en dit nieuwe nummer van de Krant van de schuldbemiddelaar zal jullie zeker interesseren.

In dit nummer :

OPLEIDINGEN :

Het programma voor het jaar 2023-24 is gepubliceerd op onze website. Bekijk het op de volgende link en schrijf je onmiddellijk in.

ROL ALS VAKVERENIGING :

CONFERENTIES-DEBATTEN EN RONDE TAFELS :

Het programma voor 2023-24 is ook gepubliceerd. Raadpleeg het HIER om de datums die u interesseren te blokkeren.
Houd er rekening mee dat dit jaar de voorkeur wordt gegeven aan bijeenkomsten ter plaatse. Tenzij anders aangegeven, zullen we samenkomen in de grote vergaderzaal van Bruxelles-Laïque, Stalingradlaan 18/20, 1000 Brussel.

Op de volgende link vindt u de dia’s van het Conferentie-debat van 21/09/2023, waarin de nadruk lag op de presentatie van 2 wetgevende hervormingen die een impact hebben op de schuldbemiddelingssector.

De uitnodiging voor de Jaarlijkse Studiedag van de Brusselse schuldbemiddelaars op 19/10/2023 is HIER beschikbaar. Schrijf je nu in.

VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE SECTOR :

Dit jaar hebben we besloten om de "info sessies CSR" (alleen in het Frans) te hervatten met een frequentie van één om de 2 maanden. Dit zijn gratis groepssessies voor mensen die net zijn toegelaten tot de collectieve schuldenregeling of voor wie een verzoekschrift wordt overwogen.
Het is aan de advocaat of maatschappelijk werker die de persoon volgt om hen in te schrijven en ze zullen anoniem ontvangen worden. De 1e zitting is gepland op woensdag 4 oktober 2023 om 9u30.
Meer informatie HIER (Alleen in het Frans).

We herinneren je eraan dat het altijd mogelijk is om een intervisie aan te vragen voor jullie dossiers van zelfstandigen. Schuldbemiddelaars kunnen elke donderdag een afspraak maken in onze kantoren met Mr Dermine, een voormalig advocaat en curator gespecialiseerd in dit gebied. Meer informatie vind je HIER (Alleen in het Frans).

We maken ook gebruik van deze nieuwsbrief om een persbericht met jullie te delen dat we mede ondertekend hebben over de groeiende digitale kloof (Alleen in het Frans).

ROL ALS JURIDISCH BIJSTAND :

Het juridische nieuws sinds de vorige krant wordt voornamelijk gevormd door 2 nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving die op 1 september in werking zijn getreden en die een grote impact hebben op de schuldbemiddelingssector. Deze zijn ;
- De hervorming van wet op minnelijke invordering van schulden
- De hervorming van de uitzettingsprocedures in het Brussels Gewest.
Deze 2 hervormingen werden voorgesteld tijdens het conferentie-debat op 21/09 en een meer diepgaande analyse van elk ervan is beschikbaar door op het onderwerp te klikken.

Het voornaamste juridisch nieuws en andere voor de sector nuttige informatie wordt a rato van ongeveer 2 publicaties per week opgenomen in de rubriek "juridisch nieuws in het kort". Aarzel niet om het van tijd tot tijd te raadplegen.

Veel leesplezier.

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.