Februari 2020

De krant van de schuldbemiddelaars

Inhoud

De Krant van maart 2020

Dag allemaal,

We zijn verheugd u de 1ste editie 2020 van onze nieuwsbrief te kunnen toesturen, met daarin alle wijzigingen die sinds de vorige uitgave op onze website zijn aangebracht.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

OPLEIDING :
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de volgende opleidingen:

  • De vijf profielen van personen met overmatige schuldenlast: een gepersonaliseerde aanpak (in het Frans)(16 en 17/03/2020);
  • Hoe leiding geven aan een groep en omgaan met moeilijke situaties? (in het Frans) (20 en 31/03/2020);
  • De verjaringstermijnen (in het Frans) (24 en 26/03/2020).

ROL ALS VAKVERENIGING :
We herinneren eraan dat wij, als gevolg van het succes van de studiedag van 24/10, werkgroepen hebben opgericht om concrete acties te bespreken rond de 3 vastgelegde hoofdthema’s. Als u mee de zaken vooruit wil helpen, aarzel dan niet om ons te vervoegen ook al heeft u de eerste ontmoeting gemist.

Mocht u de conferentie-debatten met het COm op 19/12 en met de FOD Economie op 23/01 gemist hebben, dan vindt u in deze nieuwsbrief een verslag van deze activiteiten. We hebben ook een informatiebrochure geschreven naar aanleiding van ons bezoek aan de veilingzaal, maar deze wordt nog vertaald.

Vergeet ten slotte het conferentie-debat van 12/03 niet, waarin we met VIVAQUA de balans opmaken van hun invorderingsbeleid en nagaan in welke mate zij de verbintenissen naleven, die ze onder politieke druk zijn aangegaan.

ROL ALS JURIDISCH STEUNPUNT :

ONZE PREVENTIEROL :
In het kader van zijn preventieopdracht maakt het Steunpunt deel uit van het Platform "Dag Zonder Krediet", een collectief dat als doel heeft het grote publiek bewust te maken van de risico’s verbonden aan makkelijk krediet. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de acties die dit jaar werden ondernomen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Ontmoeting met het COm (MAART 2020)

imprimer

Hoe kunnen we zelfstandigen in financiële moeilijkheden helpen?

Wat is het COm, het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden, en hoe kan er een beroep op worden gedaan?
Verslag van het conferentie-debat van 19/12/2019

>>Lees meer

Ontmoeting met de federale ombudsman van de FOD Economie (MAART 2020)

imprimer

Verslag van het Conferentie-Debat van 23/01/2020

Op 23 januari laatstleden hadden wij een afspraak met de heer Olivier Loiseau, Inspecteur van de FOD Economie, om de impact te bespreken van de richtlijnen voor de kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument in het kader van de toekenning van een consumentenkrediet, ongeveer een jaar na de inwerkingtreding ervan. Ter herinnering: deze Guidelines zijn niet-bindende aanbevelingen die op 30 oktober 2018 op de website van de FOD Economie werden gepubliceerd. Ze hebben tot doel de kredietgevers een leidraad te geven voor een correcte beoordeling van de kredietwaardigheid van een potentiële kredietnemer.

>>Lees meer

Verdeling van de tegoeden op de bemiddelingsrekening in geval van stopzetting van een CSR (MAART 2020)

imprimer

Dit is een vraag die het wereldje van de collectieve schuldenregeling al bijna 2 jaar bezighoudt : wat te doen met de tegoeden die beschikbaar zijn op de bemiddelingsrekening in geval van herroeping ? Na veel getalm van de rechtbanken, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat het saldo onder de schuldeisers moet worden verdeeld, rekening houdend met de redenen van voorrang [1]. In geval van herroeping herwinnen de bevoorrechte schuldeisers (zoals de staat of onderhoudsgerechtigden) dus hun recht van voorrang tegenover de andere schuldeisers en moeten zij bij voorrang betaald worden met de tegoeden op de bemiddelingsrekening.

>>Lees meer

De Dag Zonder Krediet en het Ballonkrediet (MAART 2020)

imprimer

Wist je dat? Het Steunpunt maakt deel uit van het Platform "Dag Zonder Krediet", een collectief dat tot doel heeft om, enerzijds, het grote publiek bewust te maken van de risico’s van gemakkelijk krediet en, anderzijds, aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers met het oog op de verbetering van de bescherming van de consument en een doeltreffendere bestrijding van overmatige schuldenlast.

>>Lees meer

Schoolkosten (MAART 2020)

imprimer

Wat zijn de voorwaarden om ouders schoolkosten op te leggen ?

Natuurlijk wil niemand in conflict komen met de instelling waar hun kinderen school lopen, maar dat betekent nog niet dat de school zomaar om het even wat, om het even hoe mag claimen. Hoewel we altijd een minnelijke oplossing adviseren, kan elk van de hieronder genoemde voorwaarden worden ingeroepen tegenover een school die haar verplichtingen niet nakomt, alsook voor de rechter mocht de school beslissen om die weg in te slaan.

>>Lees meer

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.