De Krant van december 2021/Januari 2022

Hallo allemaal,

Het team van het Steunpunt wenst u een uitstekend jaar 2022.

In deze uitgave vindt u de volgende informatie

OPLEIDING :

De volgende opleidingssessies zijn gepland :

  • De verschillende verblijfstitels en de sociale steun waarop u recht hebt (in het Frans) (vol) gegeven door Isabelle Doyen op 8 februari 2022
  • Hoe vul je een verzoekschrift tot CSR in ? (in het Frans) (nog enkele plaatsen beschikbaar) gegeven door Gilles Bruneau en Sarah Vandamme op 17 februari 2022

ROL ALS VAKVERENIGING :

Conferentie-Debatten en Ronde Tafels :

Na 3 keer te zijn uitgesteld zal het conferentie-debat met de FOD Financiën binnenkort opnieuw worden gepland.

Het volgende conferentiedebat zal gaan over de Juridische Actualiteiten van 2021 en zal ook plaatsvinden via videoconferentie met Zoom op 20/01/2022. De uitnodiging is HIER beschikbaar. (Het conferentie-debat zal in het Frans worden gehouden)

Intussen werd het verslag van het conferentie-debat van 30/09 met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden op onze website gepubliceerd.

Verdediging van de belangen van de sector :

Twee keer per jaar publiceren wij een samenvatting van de "hete" zaken bettreffende de verdediging van de belangen van de sector en de ontwikkeling ervan. Sinds juni 2021 zijn er weer veel dossiers vooruit geraakt.

ROL ALS JURIDISCH STEUNPUNT :

GESELECTEERDE ONDERWERPEN :

Tijdens één van onze permanentie werden wij benaderd door iemand die zich wilde verzetten tegen een overdracht van zijn belastingteruggaven. In tegenstelling tot een loonoverdracht, is een eenvoudig bezwaar per aangetekende brief niet voldoende. Er moet een dagvaarding worden ingediend voor de beslagrechter, tenzij de schuldeiser kan worden overgehaald om zelf van de overdracht af te zien. Dit is mogelijk als de schuld is verjaard. Wij hebben hiervoor een modelbrief opgesteld die u HIER kunt vinden

Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om andere modelbrieven bij te werken :

  • De tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden betwisten en de betaling van de hoofdsom (het onbetwiste bedrag) voorstellen. Zie HIER
  • De betaling van het onbetwiste gedeelte van een schuld bevestigen en de niet-tegenstelbaarheid van de AV inroepen. Zie HIER
  • De beëindiging van een loonoverdracht vragen ingevolge de verjaring van de schuldvordering. Zie HIER

JURIDISCHE BIJSTAND :

De belangrijkste juridische actualiteiten en nieuws van de sector die we vinden, worden aan de hand van een 2-tal publicaties per week verwerkt in de rubriek "tips van de sector". Aarzel niet om deze rubriek van tijd tot tijd te raadplegen.

Voor het overige zijn wij zo vrij om hier een artikel uit het laatste nummer van les Echos du Crédit te citeren. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende betalingsfaciliteiten die de FOD Financiën biedt.

ONZE PREVENTIEROL :

Wist u dat het Steunpunt één keer per maand gratis informatiesessies organiseert voor mensen die overwegen om de procedure voor collectieve schuldenregeling aan te gaan of die net zijn toegelaten tot deze procedure ? Klik HIER voor informatie en details

Veel leesplezier

© Centre d’appui — 2021