December 2019

De krant van de schuldbemiddelaars

Inhoud

De Krant van december 2019

Dag allemaal,

Wij wensen u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 2020.
Wat kan er beter zijn in die feestelijke sfeer dan een nieuwe Krant ?

Het overzicht van deze maand:

OPLEIDINGEN,
Inschrijven is steeds mogelijk voor de volgende opleidingen :

  • Le développement du pouvoir d’agir dans l’intervention sociale : initiation (op 14 en 28/01/2020) ;
  • Comment (bien) remplir une requête en RCD (24/01/2020) ;
  • Saisies et cessions niveau avancé (04 en 06/02/2020) ;
  • La « boîte à outils de mon budget », un outil pratique d’aide à la guidance budgétaire (07/02/2020)
  • Le « Kitàmoi » : un outil original pour aider la personne à collaborer efficacement à la médiation de dettes (14/02/2020)

ONZE ROL ALS VAKVERENIGING :
Kleine agendawijzigingen voor de conferentie-debatten :

  • Vergadering met Vivaqua : 12/03/2019
  • Juridische Actualiteiten : 23/04/2020
  • Ronde tafel over Preventie : 18/06/2020

Aarzel niet om u in te schrijven voor het volgende conferentie-debat op 23/01/2020, waar we de controledirectie van de FOD Economie zullen ontmoeten om alle vragen rond te gemakkelijk krediet te beantwoorden.

Hier is ook een kort verslag van de Grote Studiedag van 24/10/2019 verschenen in de nr 64 van het tijdschrift Les Echos du Crédit et de l’Endettement

JURIDISCHE STEUNPUNT :
GESELECTEERDE THEMA’S : Tijdens onze contacten met schuldbemiddelaars worden wij vaak geconfronteerd met vragen over de overgang van minnelijke naar gerechtelijke invordering.

OPVOLGING VAN DE ACTUALITEIT : Onze juristen houden ook het juridische nieuws van de sector in de gaten, en deze keer vestigen we u aandacht op :

  • De stemming in de commissie van de Kamer van een wetsvoorstel tot instelling van lagere strafbepalingen (forfaitaire verhogingen - administratieve en herinneringskosten) in de minnelijke invordering.
  • Een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2019 waarin wordt bevestigd dat de forfaitaire verhogingen die de NMBS vóór 27/04/2018 aan de fraudeurs heeft opgelegd, onrechtmatig zijn. Daarom hebben we onze standaard protestbrief aangepast.

WAT ONZE PREVENTIEROL BETREFT :
Om de eerstelijnsrechtsbijstand te verbeteren heeft de Brusselse balie zijn juridische diensten gedecentraliseerd via de organisatie van de JUSTIBUS.

Veel leesplezier.

De justibus: gratis juridisch eerstelijnsadvies bij u in de buurt!

imprimer

De Franstalige balie van Brussel organiseert sinds kort gedecentraliseerde permanenties vanuit een autobus die de 19 Brusselse gemeenten zal aandoen. Iedereen kan er terecht voor kosteloos eerstelijns juridisch advies.

>>Lees meer

Achterstand van ziekenfondsbijdragen geëist door INTRUM (DECEMBER 2019)

imprimer

Naar aanleiding van ons artikel van oktober over de ziekenfondsbijdragen, ontvingen wij vragen over brieven van INTRUM waarin de betaling van een schuld ten voordele van PARTENA-ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS werd geëist. Deze brieven bevatten enkel een verzoek tot betaling zonder te dreigen met juridische stappen, maar geven anderzijds ook geen detail van de schuld.

Deze mails zijn naar onze mening onwettig, aangezien de wet voorziet in een andere sanctie in geval van niet-betaling. Daarom hebben wij een standaardbrief opgesteld met onze argumenten en juridische verwijzingen.

>>Lees meer

Wetvoorstel om de schadebedingen te bepreken (DECEMBER 2019)

imprimer

Deze informatie werd gepubliceerd op de website van de VRT [1] : er is een wetsvoorstel ingediend om de bijkomende kosten die tijdens de minnelijke fase mogen worden aangerekend, te beperken.

>>Lees meer

Overzicht van de verschillende uitvoerbare titels (DECEMBER 2019)

imprimer

Artikel verschenen in de nr 64 van het tijdschrift "Les Echos du Crédit et de l’Endettement".

De invordering van een schuld verloopt in twee opeenvolgende fasen, de minnelijke en de gerechtelijke fase, die de schuldenaar elk aan verschillende risico’s blootstellen. Zolang het dossier zich in de minnelijke fase bevindt, bestaat er geen risico dat een deurwaarder zijn meubels in beslag zal nemen. De schuldeiser kan enkel de betaling van de schuld eisen en daarvoor een incassospecialist inschakelen.

Voordat de schuldeiser een beslag kan leggen, moet hij een uitvoerbare titel bekomen, die de sleutel is voor het opstarten van de juridische fase.

>>Lees meer

Nieuwe Europese rechtspraak op het gebied van vervoer (DECEMBER 2019)

imprimer

Zoals u weet, is er sinds enkele jaren een krachtmeting aan de gang met de NMBS en haar gerechtsdeurwaarder, het bureau MODERO, betreffende de wettigheid van de forfaitaire toeslag (van € 200,00 en vervolgens € 225,00) die wordt aangerekend aan reizigers zonder geldig vervoersbewijs. Gaandeweg heeft de NMBS in dit verband gas teruggenomen om uiteindelijk haar algemene reglementaire voorwaarden op 27/04/2018 aan te passen en deze forfaitaire toeslagen om te zetten in administratieve boetes waarvan het bedrag niet meer kan worden betwist. Voor alle inbreuken die vóór april 2018 zijn vastgesteld, blijft een betwisting echter mogelijk.

Voor deze dossiers hebben wij zojuist een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2019 ontvangen, die de zaken verduidelijkt. Zo wordt uitdrukkelijk het bestaan erkend van een contractuele band tussen de NMBS en de reiziger, ook als deze zonder vervoerbewijs op de trein stapt.

>>Lees meer

Verslag van de grote studiedag van de Brusselse schuldbemiddelaars op 24 ocktober (DECEMBER 2019)

imprimer

Artikel verschenen in de nr 64 van het tijdschrijft "Les Echos du Crédit et de l’Endettement"

Op 24 oktober jongstleden vond in Brussel de eerste grote studiedag van de Brusselse schuldbemiddelaars plaats.

>>Lees meer

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.