April 2023

De krant van de schuldbemiddelaars

De Krant van april 2023

De lente is er, samen met een nieuwe krant van het Steunpunt.

In dit nummer vind je volgende punten:

OPLEIDING :

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor volgende opleidingen:

De andere opleidingen zijn momenteel volzet.

ROL ALS VAKVERENIGING:

CONFERENTIE-DEBATTEN EN RONDE TAFELS:

Hier zijn de verslagen van de laatste conferentie-debatten en rondetafelgesprekken:

Het volgend conferentie-debat is gepland op 1/06/2023 en zal uitsluitend op afstand plaatsvinden. Het zal ons in staat stellen goede praktijken in minnelijke schuldbemiddeling uit te wisselen. De uitnodiging is hier beschikbaar.

Gelieve te noteren dat de FOD Financiën beloofd heeft een datum in juni voor te stellen na de annulering van het conferentie-debat dat voor april was gepland. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden zodra wij nieuws ontvangen.

VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE SECTOR:

Samen met onze Vlaamse (SAM) en Waalse (Observatoire du Crédit et de l’Endettement) tegenhangers en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) hebben we een tekst opgesteld met gemeenschappelijke aanbevelingen met betrekking tot de gerechtelijke invordering. Die we u uiteindelijk kunnen bezorgen in het volgend artikel.

Het Steunpunt werd ook gehoord in de Commissie Justitie van het Federale Parlement in het kader van een wetsvoorstel tot hervorming van CSR met betrekking tot verschillende punten (de duur van de CSR - de onderhandelingen over het leefgeld, ...) Hier is de nota (alleen in het Frans) die wij bij deze gelegenheid hadden opgesteld.

Wij informeren u ook over verschillende open brieven die in de pers zijn verschenen en die wij steunen of mede hebben ondertekend

ROL ALS JURIDISCH BIJSTAND:

GEKOZEN VRAAG:

In dit nummer hebben we ons gebogen over het probleem van de borgen, de mensen die borg staan voor de schuld van een ander en bij wie de schuldeiser aanklopt als de eerste schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt. Het artikel is HIER beschikbaar.

Nieuwe standaardbrieven werden ook online gezet op de volgende pagina en hebben betrekking op

  • De verjaring van een vordering tot terugbetaling van een leefloon
  • De verjaring van een aanvraag tot terugbetaling van een sociale hulp
  • De verjaring van de Brusselse onroerende voorheffing

OPVOLGING VAN DE LAATSTE JURIDISCHE ONTWIKKELINGEN:

Het voornaamste juridisch nieuws en andere voor de sector nuttige informatie wordt a rato van ongeveer 2 publicaties per week opgenomen in de rubriek "juridisch nieuws in het kort". Aarzel niet om het van tijd tot tijd te raadplegen.

Wij bezorgen u ook onze analyse van de hervorming van de tuchtprocedure tegen gerechtsdeurwaarders, ook al zou die niet voor 2024 in werking treden.

PREVENTIE ROL:

Deze maand hebben onze Preventie-collega’s 2 nieuwe groepsanimatie tools rond het thema van de strijd tegen overmatige schuldenlast online gezet, waaronder ;

  • En attendant l’huissier; (alleen in het Frans) dit is een spel van het type "quiz" rond het thema van de tijdlijn van de schuld.
  • Les arnaques; (alleen in het Frans) dit is een aanpassing van het spel Weerwolven als preventiemiddel over consumentenoplichting.

Klik op de onderwerpen voor meer informatie.

Veel leesplezier.

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.