Oktober 2020

De krant van de schuldbemiddelaars

Inhoud

De Krant van Oktober 2020

Dag allemaal,

Het virus is er nog steeds, maar het leven gaat verder en we moeten ons aanpassen. Laten we de goede gebaren blijven respecteren en waakzaam blijven, maar laten we vooral op de hoogte blijven. En dat komt goed uit, want er is net een verse Krant aangekomen.

Volgende onderwerpen komen aan bod :

OPLEIDING :

Ondanks de geldende gezondheidsmaatregelen houden we de organisatie van onze opleidingen in stand, ook al betekent dit dat we ze op afstand moeten geven. We zullen zien of we vanaf 19 november opnieuw kunnen beginnen in de lokalen van het Steunpunt, maar tot dan aarzel niet om je in te schrijven voor volgende onderwerpen :

  • « Check your budget » een onmisbare website voor de maatschappelijk werker die worstelt met schulden* (04/12 of 07/12 in de voormiddag)
  • De E-budget app* (04/12 of 07/12 in de namiddag)
  • Het uitvoerend derdenbeslag* (10/12 of 15/12 in de voormiddag)
  • Het beslag op onroerende goederen* (10/12 of 15/12 in de namiddag)
    (*alleen in het Frans)

Inscrhrijvingen en informaties op onze website onder de tab « OPLEIDINGEN ».

ROL ALS VAKVERENIGING :

Conferentie-Debatten et Rondetafels :

De formule werd ook aangepast aan de gezondheidssituatie aangezien VIVAQUA (de dag voordien) vroeg om enkel per videoconferentie te werken, terwijl de FOD er de voorkeur aan gaf om de conferentie te annuleren en uit te stellen tot een tijdstip waarop ze ons opnieuw fysiek konden ontmoeten.

U vindt een verslag van het eerste Conferentie-Debat van 24/10 met VIVAQUA door HIER te klikken.

Het volgende Conferentie-Debat is gepland voor donderdag 26/11 en zal ons in staat stellen de voorzitter van de Kamer "Ondernemingen in moeilijkheden" van de Ondernemingsrechtbank van Brussel te ontmoeten om meer te weten te komen over de manier waarop zij omgaan met zelfstandigen die zich in een situatie van overmatige schuldenlast bevinden.

Zoals gebruikelijk zullen we proberen een fysieke bijeenkomst te organiseren die ook op afstand te volgen is via ZOOM. Door de beperkte capaciteit van de zaal kunnen we slechts ongeveer 20 personen ter plaatse ontvangen. Alleen de snelsten (beperkt tot één persoon per dienst) zullen live aanwezig kunnen zijn, terwijl de anderen worden uitgenodigd om de conferentie via ZOOM te volgen.

Verdediging van de belangen van de sector :

Met het einde van de lockdown en het gerechtelijk verlof is het een vrij rustige periode geweest op het gebied van lobbyen. Maar het is begin september opnieuw begonnen, omdat het Steunpunt de gelegenheid had om de belangen van de sector te verdedigen tijdens een hoorzitting in het Parlement in het kader van het wetsontwerp inzake de oprichting van het MODERO ONE-platform. We moesten ook een ontwerpadvies indienen over een wetsvoorstel dat gericht is op het verlagen van de inningskosten en kwijtingsrechten.

Aan de kant van de klachten tegen de gerechtsdeurwaarders is de situatie uiteindelijk (licht) geëvolueerd.

U vindt HIER een lijst van de "hete" zaken die sinds de laatste Krant zijn geëvolueerd.

ROL ALS JURIDISCH STEUNPUNT :

Geselecteerde onderwerpen : Vroeg of laat worden alle schuldbemiddelaars geconfronteerd met het overlijden van een persoon met schulden. Kunnen de schuldeisers zich wenden tot de erfgenamen ? Kunnen ze hen vervolgen en kan er iets ondernomen worden om dit te voorkomen ? HIER is een artikel dat de resultaten van onze verschillende onderzoeken over dit onderwerp samenvat.

Juridische bijstand : Het nieuwe schooljaar in september heeft tal van indexeringen met zich meegebracht en we hebben ervoor gekozen om er 3 te detailleren :

Klik op het onderwerp dat u interesseert om het betreffende artikel te raadplegen.

ONZE PREVENTIEROL :

In het kader van haar opdracht is de Preventiecel van het Steunpunt het jaar 2020-21 gestart met verschillende projecten, de productie van animatiefilms over schuldbemiddeling, een objecttheaterproject met de “Compagnie Tultetar”, de ontwikkeling van een e-budgettoepassing, alsook de creatie van een toneelstuk met de vzw TRAPES.

Wij wensen u veel leesplezier.

Verdediging van de belangen van de sector : STAND VAN ZAKEN VAN OKTOBER 2020

imprimer

Tussen het parlementair reces en de voorbereiding van het opleidingenprogramma met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen, zijn het lobbywerk en de belangenverdediging van onze sector de afgelopen 3 maanden een beetje naar de achtergrond verschoven. Dat betekent echter geenszins dat het Steunpunt heeft stilgezeten. Hierna volgt een samenvatting van de acties die zijn ondernomen sinds de laatste nieuwsbrief.

>>Lees meer

Nieuwe regels voor de tussenkomst van de DAVO (OKTOBER 2020)

imprimer

Er geldt sinds kort een nieuwe regel die een zekere impact zal hebben op de dossiers schuldbemiddeling : Sinds 1 juni 2020 geldt er geen inkomensvoorwaarde meer om een beroep te kunnen doen op de tussenkomst van DAVO.

>>Lees meer

Wat gebeurt er met de schulden van een overledene (OKTOBER 2020)?

imprimer

Sinds 3 augustus 2020 is het bedrag aan activa waaronder de afstand van nalatenschap voor een notaris kosteloos is, verhoogd van € 5.000,00 naar € 5.219,21.

Waarom is deze informatie van belang voor schuldbemiddelaars?

Vroeg of laat worden alle schuldbemiddelaars geconfronteerd met het overlijden van een persoon met schulden. Kunnen de schuldeisers zich wenden tot de erfgenamen? Kunnen ze hen vervolgen en kan er iets ondernomen worden om dit te voorkomen?

>>Lees meer

Ontmoeting met de Dienst Invordering van VIVAQUA (OKTOBER 2020)

imprimer

Verslag van de Conferentie-Debat van 24/09/2020

>>Lees meer

Welke zijn de voorwaarden om geheel of gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand te krijgen ?

imprimer
Update in oktober 2020

Hier vindt u een schema, overgenomen met de toestemming van Droits Quotidiens, met betrekking tot de rechtsbijstand om een beroep te kunnen doen op een advocaat.

>>Lees meer

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.